Make Awake ‘คุ้มค่าตื่น’ | ปักหลักที่เขาหลัก

Table of Contents

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มวันใหม่

Make Awake คุ้มค่าตื่น | จ.นนทบุรี | 22 ส.ค. 62 Full HD - YouTube

เวลาในเช้าวันอัตรายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นวันของเรา การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มวันใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราสามารถทำได้โดยปรับระเบียบการนอนหลับให้เหมาะสมกับตัวเรา และการวางแผนล่วงหน้าสำหรับวันถัดไป เพื่อให้เรามีความรู้สึกอยู่ในสภาวะที่ดีเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่

1. ปรับระเบียบการนอนหลับ

การรับนอนหลับเพียงพอและที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีพลังและความกระปรี้กระเปร่าในเช้าวันอัตราย เราควรที่จะให้ความสำคัญกับการรับนอนหลับอย่างเพียงพอ และหากเรามีปัญหาในการหลับหรือตื่นกลางคืน เราควรพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสุขภาพการนอนของเรา

2. การวางแผนล่วงหน้า

การวางแผนล่วงหน้าสำหรับวันถัดไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีการเตรียมตัวและทุ่มเทในการประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเขียนลิสต์งานที่ต้องทำหรือกิจกรรมที่ต้องทำในวันถัดไป และกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์

3. การสร้างช่วงเวลาตื่นสาย

หากเรามีปัญหาในการตื่นเช้า เราสามารถสร้างช่วงเวลาตื่นสายเพื่อให้เรามีเวลาในการผ่อนคลายและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มวันของเรา นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้เวลาเช้าวันอัตรายเพื่อทำสิ่งที่ชอบ เช่น อ่านหนังสือหรือฟังเพลง เพื่อเพิ่มความเรียบร้อยและความสุขในชีวิตประจำวันของเรา


การสร้างกิจกรรมเช้าเพื่อคุ้มค่าตื่น

Make Awake คุ้มค่าตื่น | จ.พังงา | 26 ก.ย. 62 Full HD - YouTube

การสร้างกิจกรรมเช้าที่น่าสนใจและเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้เรามีความกระปรี้กระเปร่าและพลังในช่วงเช้าวันอัตราย เราสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมใจและร่างกายก่อนที่จะเริ่มวันของเรา

1. การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายในช่วงเช้าเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มวัน โดยออกกำลังกายเช้าจะช่วยเพิ่มพลังและความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย เราสามารถทำกิจกรรมเช่นการเดินหรือวิ่งเล่น เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นและร่าเริง

2. การทำสิ่งที่ชอบในเช้าวันอัตราย

การทำสิ่งที่เราชอบในเช้าวันอัตรายช่วยให้เรามีความสุขและความพอใจในชีวิตประจำวัน เราสามารถทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการฟังเพลง เขียนบันทึกความรู้สึก หรือทำธุระส่วนตัวที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเต็มใจก่อนที่จะเริ่มวันของเรา

3. การสร้างช่วงเวลาส่วนตัว

การสร้างช่วงเวลาส่วนตัวในช่วงเช้าวันอัตรายช่วยให้เรามีเวลาในการคิดและแบ่งปันความคิดที่สำคัญกับตัวเราเอง โดยเราสามารถทำกิจกรรมเช่นการสมาธิ การอ่านหนังสือ หรือการพิมพ์เพลง เพื่อเตรียมความคิดและความสงบให้กับจิตใจก่อนที่จะเข้าสู่วันทำงาน

4. การเตรียมอาหารเช้าที่อร่อยและเพื่อสุขภาพ

อาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญในการเติมพลังและเตรียมความพร้อมสำหรับวันทำงาน เราควรเตรียมอาหารเช้าที่เพิ่มพลังและเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย เลือกอาหารที่อร่อยและเป็นประโยชน์ เช่น ธัญพืช ผลไม้ โยเกิร์ต และอาหารที่มีโปรตีน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานและพัฒนาอย่างเหมาะสม


ปักหลักที่เขาหลักในชีวิตประจำวัน

Make Awake คุ้มค่าตื่น | Workpoint TV

เขาหลักในชีวิตประจำวันเป็นเสาหลักที่ช่วยให้เรามีการสมดุลและความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต เราสามารถใส่ความสำคัญให้กับเขาหลักเหล่านี้เพื่อเติมเต็มความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

1. การใส่ความสำคัญให้กับการบำรุงรักษาสุขภาพ

สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพื่อให้เรามีพลังและความสามารถในการทำงานและเติมเต็มชีวิตทุกด้าน เราควรใส่ความสำคัญให้กับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีโปรตีน เพียงพอ และให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการรักษาสมดุลในชีวิตประจำวัน

2. การตั้งเป้าหมายและวางแผนในชีวิต

การตั้งเป้าหมายและวางแผนช่วยให้เรามีทิศทางในชีวิตและความกระปรี้กระเปร่าในการดำเนินชีวิต เราควรจัดทำแผนการทำงานระยะยาวและระยะสั้น กำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์และก้าวสู่ความสำเร็จ และรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการตามทันแผนการดำเนินชีวิตของเรา

3. การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถจัดการกับภาระงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราควรจัดเวลาให้เหมาะสมระหว่างงานและการพักผ่อน เพื่อให้เรามีเวลาที่เพียงพอในการทำสิ่งที่สำคัญและสร้างความสุขในชีวิต

4. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต เราควรสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ อ่านหนังสือ เขียนบล็อก หรือเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการเติบโตและสร้างสรรค์ในชีวิตของเรา

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต ให้เราให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนในสังคม การแบ่งปันความรู้สึก การเข้าใจและการสนับสนุนกันเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา


สรุป

Make Awake คุ้มค่าตื่น | จ.นครราชสีมา | 11 เม.ย. 62 Full HD - YouTube

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มวันใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีความกระปรี้กระเปร่าและความสำเร็จในชีวิตประจำวัน เราสามารถทำได้โดยปรับระเบียบการนอนหลับให้เหมาะสม วางแผนล่วงหน้า และสร้างช่วงเวลาตื่นสายที่เหมาะสม การสร้างกิจกรรมเช้าที่เราชื่นชอบเช่นการออกกำลังกาย ทำสิ่งที่ชอบ เตรียมอาหารเช้าที่อร่อยและเพื่อสุขภาพ และสร้างกิจกรรมเช้าเพื่อคุ้มค่าตื่น เรายังสามารถปักหลักที่เขาหลักในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสมดุลและความสำเร็จในชีวิต เช่น ใส่ความสำคัญให้กับการบำรุงรักษาสุขภาพ การตั้งเป้าหมายและวางแผน การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น


คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ความสำคัญของการเตรียมตัวก่อนเริ่มวันใหม่คืออะไร?

  • การเตรียมตัวก่อนเริ่มวันใหม่ช่วยเตรียมความพร้อมใจและร่างกายให้พร้อมที่จะเผชิญกับวันทำงานและกิจกรรมต่างๆ และช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าและความสำเร็จในชีวิตประจำวัน
See also  เดินทางไปเวียดนาม: ควรรู้อะไรก่อนเดินทางไปประเทศเสือดำ

2. การออกกำลังกายในช่วงเช้ามีประโยชน์อย่างไร?

  • การออกกำลังกายในช่วงเช้าช่วยเพิ่มพลังและความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย ช่วยเริ่มวันใหม่ด้วยความสดชื่นและร่าเริง และช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง

3. ทำไมการวางแผนและการตั้งเป้าหมายในชีวิตมีความสำคัญ?

  • การวางแผนและการตั้งเป้าหมายช่วยให้เรามีทิศทางและความชัดเจนในการดำเนินชีวิต ช่วยให้เรามีความกระปรี้กระเปร่าและสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เราควรทำอะไรในช่วงเวลาส่วนตัวในช่วงเช้า?

  • ช่วงเวลาส่วนตัวในช่วงเช้าควรใช้เพื่อความพิเศษของตนเอง สามารถทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น การสมาธิ การอ่านหนังสือ หรือการเขียน เพื่อเติมความสงบและสดชื่นให้กับจิตใจก่อนที่จะเริ่มวัน

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีผลดีต่อชีวิตเราอย่างไร?

  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นช่วยสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต เช่น การสนับสนุนและการแบ่งปันความรู้สึก การเข้าใจและการสนับสนุนกัน เราจะมีระดับความสุขและความสำเร็จที่สูงขึ้นในชีวิตอันเต็มไปด้วยความรักและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

Make Awake ‘คุ้มค่าตื่น’ | ปักหลักที่เขาหลัก [VIDEO]

“””Khao Lak”” another place that I miss in addition to white sandy beaches and crystal clear seas, this place is full of lovely people with a charming lifestyle.

This time, I settled down in Khao Lak. Rest the body and mind with a good hotel.
Which is not just a comfortable room, but there are plenty of chic photoshoot corners.
There is a cute café with delicious drinks and snacks, and still have good food o be full, many recipes.

Went out to ‘Takua Pa’ to sit and sip tea in the old town.
See a stylish house that has been renovated into a classic cafe.
Taste snacks and drinks that you can hardly find anywhere else.
And went to the market in the evening, enjoying the atmosphere of tourists from around the world.
Have a delicious dinner with a friendly homestyle.
Taste the good things of Phang Nga. The kind that if you don’t come, you won’t eat.

See also  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด: อัศจรรย์ของธรรมชาติในไทย

It’s a return to Phang Nga again. So refreshing snd “”Worth the waking up.”””

เนื้อหาของวิดีโอ Make Awake ‘คุ้มค่าตื่น’ | ปักหลักที่เขาหลัก

Q1 เราจะมาปักหลักเป็นที่ เมืองเก่าตะกั่วป่ามีอะไร Feeling เหมือนแบบเราสามารถได้เห็นวิถีชีวิตของคนกัมพูชา ทานได้ทั้งตัวนะคะ อร่อยค่ะราคาหลักสิบ สั่งของที่นี่ถูกสร้างสรรค์เอาไว้บอกได้เลยว่า มันสวยทุกมุมนกเองก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ถ่ายรูปเยอะมากค่ะ เช้ารู้สึกว่าเติมเต็มตัวเองได้ริชาร์ดตัวเอง นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินนั่งมองฟ้าสวยๆ ครั้งนี้สำหรับยอดโอนนะคะซองจะมาปักหลัก เขาหลักลาเวล่าเขาหลักหน่อยค่ะ ก็ได้ครับพี่ Signature ขายดี Cotton Cafe คาเฟ่นี้ก็คือเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่เรียกว่า walk in เข้ามาได้แล้วก็มี ที่เรียกว่าเยี่ยมยอดไปเลยทีเดียว ใครขายกาแฟรับรองไม่มีผิดหวังว่าเขาก็มีเป็นแบบนี้ Dirty Coffee ข้างบนน่าจะเป็นช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลแล้วก็จะมีเรื่องของชายที่เห็นนี้ European กับ Asian อันนี้เป็น European ก็จะมีแบบนี้จัดเต็มกันแบบนี้นะคะแล้วก็ ช้าก็เลือกได้ ที่สำคัญก็คือว่าเขามีเป็นร้านแก๊สนะทะเลเขาหลักนี่ตรงนี้ ใครที่เป็นสายแบบสเก็ตอัพ มากันได้เลยคือ walk in ก็ได้พักที่นี่ก็ได้ครับพี่ไม่มีใครที่จะกินเข้ามาแล้วก็แบบว่า ไม่มีเก็บค่าเช่าได้ 150 บาทต่อชั่วโมง ถ้าอยากเรียนไทยเบสก็มีคนเข้ามาคุยนะชั่วโมงไหนได้อะไรยังไง มาพร้อมเซตอุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันทุกอย่างมีครบถ้วน ฮิวมัสคือมันเป็นหลักล้าน แก๊สที่อยู่แบบ ติดทะเลใช้คำนี้ดีกว่า มีสนามหญ้าชิวตรงนั้นก็จะมีเป็นโซนแบบมี อาหารสั่งเบอร์เกอร์มีอะไรบ้าง เจ๋ง ยิ่งยงยอดแต่ละอย่างที่เราไปอัพเดทในครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบทดสอบแบบปลื้มมาก สำหรับ 2 คน The Best พูดถึงที่พักผ่อนนะเขามีโปรโมชั่นนะ จันทร์ถึงพฤหัสบดี 6 โมงถึง 4 โมงเย็น 199 บาท ได้ค่ะ 1 แพ็ค 120 กาแฟเนี่ยยังเม็ดบราซิล 130 และร่วมกันมันพาไปเท่าไหร่ ถ้าเสาร์อาทิตย์ all day ทั้งหมดทั้งมวลให้มาแล้วก็รอบนี้มาสอนได้มีโอกาสได้ไปเจออาจารย์ สายแบบสุขภาพนวดได้แบบก็ลองถามคนเดินเยอะๆนะป๊อกๆไปนวด อนาคตภายในประมาณ 3 เดือนอาจจะมีเรื่องของมึง Project มันเป็นแบบพูด เรื่องของสมุนไพรที่ถูก ส่งต่อไปให้กับคุณ ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร เรื่องของป่า เรื่องของ workshop เอาเป็นว่าแบบได้แบบทั้งภายในสู่ภายนอกและที่สำคัญนะคะสิ่งต่างๆ เราได้เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนด้วยนะ สำหรับที่นี่แหละใครที่เป็นสายถ่ายรูป มุมต่างๆของที่นี่ที่ถูกสร้างสรรค์เอาไว้บอกได้เลยว่า มันสวยทุกมุม ตกเองก็ ถือว่าครั้งนี้เป็น ถ่ายรูปเยอะมาก ดูวิธีก็แบบ บ้านว้าว ใครที่ ถ่ายรูปบอกได้เลยว่า ขอบใจทุกมุม รถไปไหนอีกใช่ไหมคะเราเป็น Chill Chill ก็เลยแบบเลือกที่จะเดินทาง ไปตะกั่วป่า หาผัวใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง ตดมีเป็นจุด เช็คอินจุด ที่ได้แบบกินขนมแบบพื้นที่ เห็นถ่ายรูป Street Art กลับเมืองเก่า ป๋าเปิดบ้านธรรมคาเฟ่ Feeling เหมือนแบบเราสามารถได้เห็น อุณหภูมิ สวยมาก บ้านเลยค่ะ ถึงญาติของเราตก ที่ได้บัตรเดินเข้าไปในป่า บ้านเก่ามาถึงมาที่นี่เนี่ยเมนูต่างๆก็ต้องมีฟิลลิ่งของความแบบดั้งเดิมนะ ไม่เห็นมันจะเหมือนแบบ เป็นกาแฟ ก็คือเป็นแบบโอเลี้ยงอ่ะ น้ำแข็งที่เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกบ แต่ว่าน้ำแข็ง ก็จะเป็น ช้าสลับการก็ได้ฟิลลิ่งของเขาตามแบบ ผสมผสานชากาแฟอยู่ที่ว่าจะหนักตรงไหน พี่กบ แปล Gold น้ำตาล ต่างๆก็เป็นขนม พื้นถิ่น นี้ แล้วก็มีการ create เครื่องดื่มที่เป็นแบบ เป็นหินต่างๆ ลงตัวกันอยู่ในนี้ แล้วตอนนี้ก็จะเป็นขนมที่หน้าตาเหมือนโมจิแต่ว่าชื่อว่าโมจิ แป้งเป็นแบบโมจิ แต่ว่าไส้ข้างในเป็นแบบ หัวงานตะกั่วป่าเขาเป็น เมืองท่า ก็เลยทำให้มีแบบหลากหลายวัฒนธรรม หอมนานแล้วข้างนอกเป็นแบบญี่ปุ่น เป็ดยอดฮิตของเรานะคะมีทั้งเครื่องดื่ม อันนี้เป็นกาแฟนะ ป่านะ จะดูว่า วันนี้ทำด้วยอะไร ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบนี้ของเขาแบบนี้ชื่อว่าโกสุ้ย เฮ้ย มาทำกำแพงกันหน่อยมีความซับซ้อนมีความน่าสนใจและมีเสน่ห์ป่า ออกมาจาก รสชาติ แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเหนียว ข้อมูล พรุ่งนี้กันดีกว่า จะคุยกับแฟน ชัดๆแท้ๆทักกันเลยตรงนี้แหละ จะขอลอง 2 อย่างแล้วลองดูตัวเองชอบแบบนี้ น้ำแข็งเป็นกาแฟตัวหนาม เป็นชาหรือเป็นน้ำแข็งเป็นชาแล้วก็อันนี้ เป็นกาแฟ เทศนา มันต้องทนนะเพื่อที่จะทำให้ไม่ให้มันแบบละลายแล้วมันก็จะได้สะสมรวมประเด็นกันระหว่างชากาแฟ อันนี้ชอบอันที่เป็น น้ำเป็นชาแล้วก็น้ำ เป็นกาแฟมากกว่า กาแฟโบราณน้ำตาลสดด้วยใส่ ลูกตาลด้วย หนูตามาก พรุ่งนี้จะไปซอย เสียงดีค่ะเช็คอินเลยดีกว่า เราได้มาเข้าไป ชีวิตดั้งเดิมที่ยังมีอยู่ หนูมีความหมายถ้าคนไม่เข้ามาในที่คาเฟ่แต่เราได้มันเดิน เห็นสิ่งต่างๆ ก็มีความสุข นี่เป็น 14 สีสันที่อยู่ในจังหวัดพังงา ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีเป็นแบบร้านตัดผม ที่ตัดตั้งแต่รุ่นแบบอาม่าเป็นแบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้ว วันนี้ลูกๆเข้ามาทำแบ่ง 2 ฝั่งฝั่งนี้ อันนี้เป็นของแม่ฝั่งนี้ ของลูก ยังคงอยู่ ตะกั่วป่าที่แบบน่ารักและเข้มแข็ง เที่ยงคืนทำให้เมืองเก่า ทางนี้ยังมีสีสันสดใสแบบพาสเทลอยู่จนถึงทุกวันนี้ สำหรับจังหวัดพังงาปักหลัก รู้สึกว่าได้เติมเต็มตัวเอง Erika นั่งมองผ่าน หวย อันนี้คือประมาณสัก 20 นาทีจากเราเวลาให้ 3 นาทีเลยอ่ะเรียกว่าตลาดบางเนียง จริงๆแล้วจะเดินจากลาเวลาไปเลยได้ ไกลมาก พรุ่งนี้แม่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า ของขาย งานครับทำมือแบบนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันซึ่งอยู่ใกล้เราเวลาเราเลย ยาวมากนะ ง่วงก็ไปนอน 3 ซอยจุ๊ ขณะนี้ อันนี้นะคะตลาดนัดบางมีก็คือเปิดจันทร์พุธพฤหัส วันเสาร์เปิดเกือบหมดนะ สู้ๆตัวนี้น่ารักนะ นี่ใครวะเนี่ย ตัวนี้น่ารัก แล้วเขาจะส่งให้ผิดใช่ไหมคะแล้วถ้าสัมภาษณ์ล่ะคะ ราคา 1 กล่องมี 2 ราคานะ ราคาเท่ากันก็คือสำหรับคนไทยและชาวต่าง ใครใส่โปสการ์ดนะ โปสการ์ดนี่คือดอกไม้ชุมแพ ย้อนยุคอเมริกันสื่อสารกับโปสการ์ดนี้ เขาบอกว่าอยากได้ฟิลลิ่งของกับเขาหลักนี่มีเต็มเปี่ยม ร้านแผ่นเท่าไหร่ วอดก้าเท่าไหร่คะ Thai Herb มีผลิตภัณฑ์ดีนี่ อโลเวล่าเจลอะไรต่างๆ 90 บาท มาได้ราคาไม่ได้ชาร์จด้วยก็คงเข้าสายได้เหมือนกัน เปลือกหอยเราก็ลายผ้าถุงข้อเท้าชอบนะ บางทีหนูก็มานะ ผ้าบาติกพื้นที่บางคนเขาซื้อไปเป็นของฝากของอะไรนะ อันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนี้ มันเป็นมันเป็นเกาะอก ข้างบนด้วย วางสายอย่างนี้ ไม่ได้ใส่ได้ Order ที่ name 15 นาที ใส่ชื่อตัวเองได้มองไปไกลๆ ของกินในตลาดบางใหญ่มีอะไรกินบ้าง ไฟแดงบ้านเราก็จะมีแบบว่าดิ X x ทอดกูกลับ กุ้งสดเสียบไม้อันนี้ในกรุงเทพฯเราๆเรา เราไม่มีกุ้งสดเก็บมาอย่างนี้ไม่มี อันนี้เท่าไหร่คะ ทานได้ทั้งตัวนะคะผัวใช่ไหมคะ กูยังร้อนอยู่เลยร้อนมาก เสียงประกอบมาก หนังสือไก่แดงที่มีพริกไทยเป็นลิงค์เดียว อยากให้มีขายในกรุงเทพฯ ไอ้ปูน ไก่เสียบไม้ การันตี อร่อยค่ะ ในราคาหลัก ต้องการมากไหนเด็ดของเรา ด้วยความตื่นเต้นมากอันนี้คือ เนื้อที่แบบเน้นๆ ดูนะคะเดี๋ยวชิมดูเป็นไง ครู ขอบคุณค่ะ กระดูก ที่เท่าไหร่คะ ขายดีๆนะคะอร่อยมากกะหล่ำปลี คนต่อคิวยาวมากนะคะ ครบถ้วนเลย ถ้าเราจะจัด Express เราก็ต้องมีแบบของหวาน ไอศครีม พี่มาถึงของหวานของตัวที่อ่างทองมากคือ คุณเป็นคนชอบ rov ไปหลายที่ไม่เจอโรตีมะพร้าว อยู่กรุงเทพฯเนี่ย หรือไปทางเหนือจะกินโรตีก็คือจะไม่เกิน 10:00 น แน่นอนชัวร์ยังไม่เจอร้านขายโรตีร้านไหนที่แม่ค้าน่ารัก เราก็ต้อง ช่อง 7 สี อะไรก็โดน Yes Yes ขอบคุณ OK ขายรถ OK please Thank You มันหวานหอมกรอบ การันตีด้วยความประทับใจของ ชาวต่างชาติ แล้วก็การันตีด้วยนะแต่ที่เป็นสายกินนะคะว่าโรตีมะพร้าวมันเป็น อะไรที่ลงตัว มา อยากให้ลองอันนี้คืออันนี้คือไส้โรตีที่ ใครที่มาปักหลักที่เขาหลักแบบนี้ น้ำตกนะ รับรองว่าคุ้ม ที่น้ำมันเติมเต็มไม่ใช่แค่ภายนอก มันเติมเต็มเข้าไปถึง ใครที่จะชมภาพสวยๆที่จะกินอาหารดิบเราจะล่าเขาหลัก บุฟเฟ่ต์ที่นี่คือหลากหลายแบบ Beach Club อาหารไทยบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่น ซีฟู้ดกินกันเข้าไป ดูโชว์ไฟ Amazing มีพนักงานที่นี่คอยดูแลเด็กน้อยอะไรต่างๆคือด้วยใจเลยนะคะ ไม่ใช่ค่ะเรื่องดูแลเด็กๆนะ การพูดคุย ทักทายใส่ใจทุกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงของมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวสมาชิกเยอะมากก็นี่ไง โครงการเราช่วยกันกล้องเข้าไปเช็คข้อมูลในแฟนเพจของเราเบลล่านะคะห้องดีลักซ์ราคา จากราคาเต็ม 4 พันกว่าบาท ซื้อแบบ รีวิวเราเป็นยังไงถ้าจองช่วง 16 เมษายน 35 พันกว่าบาทตอบได้แค่นี้แล้วกันค่ะ ขอบคุณการเดินทางของเราคุ้มค่าตื่นในครั้งนี้ รถ Thailand นะคะอย่าลืมโหลด Application Test Thailand นะคะรับรองว่าการเดินทางจะมีความสุขแบบนั้นแน่นอน ลองมาใช้ชีวิตแบบสบายๆในแบบนี้ที่นี่แล้วก็สบายกระเป๋าด้วย มาปกติ ที่เขาหลักทำงานแล้วเวลาเขารักกันค่ะรับรองได้เลยว่าคุ้มค่าคือ

See also  ปิล๊อก: ทริคเพิ่มโอกาสในการชนะการเลือกตั้ง