ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่

การไหว้พระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่นี้มีวัดมากมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนได้มาไหว้พระ นับว่าเป็นจุดประสงค์สำคัญทางศาสนาและการท่องเที่ยวของที่นี่ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวัดเชียงใหม่ที่สำคัญและประดิษฐ์ของเจ้าพระยามหาสุรเดช และประเพณีการไหว้พระที่น่าสนใจในเชียงใหม่

วัดเชียงใหม่: จุดประสงค์และความสำคัญ

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

วัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมทางศาสนาของชาวพุทธ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “พระเจ้าพระยามหาสุรเดช” ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์วัดหลายแห่งในเชียงใหม่

ไหว้พระเป็นองค์ปฏิสังขรณ์

การไหว้พระเป็นการแสดงความเคารพและนับถือที่สำคัญในศาสนาพุทธ ภาวนาพุทธเป็นศาสนาที่นับถือกันอย่างกว้างขวางในเชียงใหม่ การไหว้พระเป็นการที่ผู้ศรัทธาเข้าไปทำบุญและเกริ่นนำตนให้มีความสงบและสง่างามใจในองค์พระพุทธเจ้า การไหว้พระเป็นองค์ปฏิสังขรณ์ของความเคารพศาสนาที่ถูกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในวัดทั่วไป

วัดสำคัญในการไหว้พระเชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ วัดดัง ขอพร รับ ปีใหม่ 2566

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถืออย่างสูงในเชียงใหม่ นอกจากที่เป็นที่ไหว้พระแล้วยังเป็นแหล่งเก็บศิลปวัตถุเชิงประวัติศาสตร์ที่มีค่ามาก ภายในวัดจะมีพระศรีสังข์หินสีเขียวที่สวยงามและเป็นที่เคารพนับถือมานาน

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่สร้างขึ้นในรูปแบบของวัดล้านนา และเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในเชียงใหม่ ภายในวัดจะมีพระธาตุดอยสุเทพที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัดศรีสุพรรณอย่างสม่ำเสมอ

วัดพระแก้ว

แอ่วเชียงใหม่ ไหว้พระ 9 วัด เตรียมพร้อมรับโชค 2566

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการไหว้พระในเชียงใหม่ วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและยิ่งใหญ่ ภายในวัดจะมีพระธาตุทรงสูงที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัดพระแก้วอย่างสม่ำเสมอ

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญอย่างมากในเชียงใหม่ วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีเจดีย์ที่สูงถึง 80 เมตร ภายในวัดจะมีพระธาตุองค์สูงเป็นที่นับถืออย่างสูง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัดเจดีย์หลวงอย่างสม่ำเสมอ

วัดดอยสุเทพ

วัดดอยสุเทพเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นที่นับถือและมีความสำคัญอย่างมากในเชียงใหม่ นอกจากที่เป็นที่ไหว้พระแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเชียงใหม่ มีวิวที่สามารถมองเห็นพระธาตุดอยสุเทพและทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถืออย่างสูงในเชียงใหม่ วัดนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพฯ และเป็นที่นับถืออย่างยิ่งในเชียงใหม่ ภายในวัดจะมีพระธาตุที่เป็นที่นับถืออย่างสูงและมีความสวยงาม

วัดพระธาตุดอยคำ

ไหว้พระ9วัด เชียงใหม่ เสริมสร้างสิริมงคล【อัปเดต 2023】

วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญในการไหว้พระในเชียงใหม่ วัดนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีพระธาตุที่นับถืออย่างสูง นอกจากนี้ยังมีวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของธรรมชาติในดอยคำอีกด้วย

วัดป่าสักธรรม

วัดป่าสักธรรมเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญในการไหว้พระในเชียงใหม่ วัดนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มและมีอากาศร่มรื่น นอกจากที่เป็นที่ไหว้พระแล้วยังเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการศึกษาวิถีชีวิตของสามเณรและสามเณรสาวในสถานีเพื่อศึกษา

วัดพระธาตุแก้ว

วัดพระธาตุแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถือในการไหว้พระในเชียงใหม่ วัดนี้มีพระธาตุที่เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปใหญ่และสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสวยงาม

วัดพระอารามหลวง

วัดพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถืออย่างมากในเชียงใหม่ วัดนี้มีพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีพระพุทธรูปเป็นที่นับถืออย่างสูง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบและเหมาะแก่การธรรมะ

ประสบการณ์การไหว้พระที่ไม่ควรพลาดในเชียงใหม่

ห้ามพลาด! ไหว้พระ 9 วัด ตามแบบล้านนา ที่ จ.เชียงใหม่ - Chiang Mai News

การไหว้พระเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเที่ยวเชียงใหม่ คุณสามารถได้รับความสงบและความเคารพต่อพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิดในวัดที่สวยงามและเป็นที่นับถือ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตศาสนาของชาวพุทธในเชียงใหม่ได้ คุณสามารถเข้าร่วมพิธีทางศาสนาและเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวัดได้เช่นกัน

สรุป

การไหว้พระเป็นประเพณีที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างมากในเชียงใหม่ วัดเชียงใหม่เป็นจุดประสงค์สำคัญในการไหว้พระและมีความสำคัญทางศาสนาและการท่องเที่ยว วัดสำคัญในการไหว้พระเชียงใหม่รวมถึงวัดพระสิงห์ วัดศรีสุพรรณ วัดพระแก้ว วัดเจดีย์หลวง วัดดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ วัดป่าสักธรรม วัดพระธาตุแก้ว และวัดพระอารามหลวง เมื่อคุณเที่ยวเชียงใหม่คุณควรไปประทับใจประสบการณ์การไหว้พระในวัดเหล่านี้

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ [VIDEO]

“วันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้พระ ทำบุญ เสริมบุญบารมี ต้อนรับปี 2022 กับวันสวยงาม 9 วัดของเชียงใหม่ เป็นทั่งวัดที่สวยงาม และ วัดดังในเชียงใหม่

See also  ทะเล นครศรีธรรมราช: สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามในประเทศไทย

#ทำบุญ9วัด #วัดสวยงามเชียงใหม่

Facebook : https://www.facebook.com/Netstory28
TikTok : https://www.tiktok.com/@netstory28
Instagram : https://www.instagram.com/net_story

ฝากติดตามเพจและช่อง Youtube กด Like กด Share เป็นกำลังใจให้กันได้หลายช่องทางนะคับ และอย่าลืมกดกระดิ่ง 🔔 เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป ขอบคุณมากที่รับชม”

เนื้อหาของวิดีโอ ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะ เชียงใหม่ไม่ดีเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยว 9 วัดเลยครับ 9 วัดในจังหวัดเชียงใหม่วัดดังในวัดสวยงาม เราไปดูกันนะครับว่าจะมีวัดไหนบ้างนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปเลยครับ วัดแรกที่เราพากันมาในวันนี้คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงที่สุด สะท้อนให้เห็นถึง แบบล้านนา ยังมีกิจการ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญอย่าง พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปโบราณศิลปะ แสงโบราณ ปางมารวิชัย ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราชที่ พี่ที่รู้จักกันในชื่อเชียงแสน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1888 แต่เดิมวันนี้มีชื่อว่า วัดลีเชียงพระคำว่าลีในภาษาล้านนาแปลว่าตลาดและด้านหน้าวัดก็เป็นชุมชนซึ่งมีตลาดในเชียงใหม่ ไอ้ชาวบ้านทำมาค้าขาย ผมชื่อในสมัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระมหาเจดีย์ธาตุ พระธาตุหลวง พระธาตุประจำปีนักษัตร ปีมะโรง ที่บรรจุพระเกศาธาตุ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1888 ปีเดียวกับ สร้างวัด ถือได้ว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ และสำหรับใครที่เกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ หาเวลามาสัก บูชาพระมหาเจดีย์ เจดีย์ธาตุกันดูนะคะ เพื่อที่จะได้เสริมบุญบารมีเลยค่ะ ขับแล้วจะเป็น มงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะครับมีโอกาสได้มาจาก พระบูชาที่วัดพระสิงห์นี้ไหมครับ ก็ลองเดินชมให้ทั่วๆมาดูเลยครับลองหามุมถ่ายรูปสวยๆนะคะนอกจากกรุงเทพคนทั่วไปถ่ายกันแล้วนะครับ แล้วเอามาแชร์ให้กันดูด้วยนะครับ วัดต่อไปที่เราจะพาคุณไปดูคือวัดพันเตา วัดพันเตาเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ในสมัยอดีตคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่าวัดปันเต้า นอกจากนี้ยังมีอีกที่หนึ่งที่กล่าวไว้ว่า วัดนี้เคยใช้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเต่า จึงได้ชื่อว่า วัดพันเตานั่นเอง ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระวิหารที่มีความงดงามและมีความสมบูรณ์ที่สุด ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ฝากแบบเชียงแสน มีการ สลักลวดลายอย่างงดงาม ภายในพระวิหารทองคำหลวงประดิษฐานพระเจ้าปั่นเต่า พระพุทธรูปศิลปะล้านนาซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหาร สวนด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง เป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมล้อมรอบด้วยเหล่าเจดีย์เล็กจะดีหรอ วัดพันเตา เป็นอีกวัดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือช้า ชาวต่างชาติ ให้มาเยี่ยมชมวัด ของไทยเราได้ ด้วยความสวยงามและความโดดเด่นของ หอคำหลวงที่สร้างจากไม้สักทอง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งว่าสวยของเมืองเชียงใหม่กันเลยก็ได้นะครับ ไปต่อกันที่วัดต่อไปกันเลยเหรอครับ วัดสวนดอก วัดสวนดอกหรือวัดบุปผา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แล้วปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน การกำกับดูแลของกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวัดสวนดอกจะมีพระมหากษัตริย์ ที่ไหนทรงลังกา สุภาพบุรุษสารีริกธาตุกลางคืนในปีพุทธศักราช 1914 การของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย พระเจดีย์ทรงลังกา กระทะ Tefal และภายในวัดสวนดอกยังมีกลุ่มครูบรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือนับตั้งแต่พระเจ้ากาวิละต้นตระกูลนาค รวมทั้งเจ้านายผู้ครองนครเชียงใหม่ ลักษณะครูเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมทรง 8 อยู่ในพื้นที่ ระเบียบ แล้วปัจจุบันได้ถูก จดทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน การดูแลของกรมศิลปากร อุปกรณ์เช่นเดียวกัน พระวิหารหลวงถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศาสนา 15 โดยครูบาเจ้า เจ้าแก้วนวรัฐเป็นอาคารคอนกรีต ที่เสริมเหล็กโดยมีลักษณะพิเศษคือเป็นวิหารโถงไม่มีฝาผนัง มีแต่ระเบียงโดยรอบ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเมื่อเราเข้ามาในพระวิหาร ซึ่งเป็นภาพ ประธานในพระวิหารหลวง สร้างในสมัย พระเจ้ากือนาพุทธศักราช ขาด 1,900 หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระบริการของพระเจ้ากือนา หน้าตักกว้าง 2 เมตรสูง 2 เมตรครึ่ง และหากเราไปคว่ำรวมแล้ว พระเจ้าค่าคิงนั้นหมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นประเภท 1 เป็นตัวแทนของผู้สร้าง ลิเวอร์พูลมีความสูงเท่ากับตัวของผู้สร้างนั่นเอง และภายในวัดสวนดอกยังมีพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวล้านนาเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุด และงดงามที่สุดในศิลปะล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ในพระอุโบสถของวัดสวนดอก ไว้ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสมาครั้งหน้าเราจะเข้า เข้าไปเก็บภาพมาให้ทุกคนดูกันนะครับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โชติการาม งานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด เป็นพระอารามหลวง 90 มีบริเวณกว้าง แล้วที่สำคัญวันนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ การต่อช่างเมืองชล ที่มาของชื่อวัดเจดีย์หลวง คือเจดีย์หลวงที่เกิด ถึงตอนที่ 7 คนสวยงามครบสมบูรณ์ ซึ่งวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้เสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช 2018 ความสูงของเจดีย์ ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ความสูงเดิม และในปีพุทธศักราช กรมศิลปะ อุปกรณ์ได้ทำการบูรณะ ช่วยเจดีย์ และได้นำเอาบันไดนาค มาวางไว้ตรงทางขึ้นเช่นเดิม ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงความสวยงาม ของเจดีย์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมกันอีก และสำหรับใครที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่อย่างเช่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแห่งนี้ด้วยนะครับ ใครมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันที่วัด ต่อไปกันเลยนะคะ ครับท่านก็คือวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหรือว่าวัดอุโมงค์ให้เอง วัดอุโมงค์เป็นโบราณสถาน เก่าแก่ที่มีความสำคัญและอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มามาก เปิด 700 ปีกันเลย เมื่อเราเดินขึ้นมาด้านบนเขาอุโมงค์ เราจะพบ กับเจดีย์ทรงระฆังระยะแรก ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งในศิลปะพุกาม และยังเป็นเจดีย์องค์ 3 สำคัญในยุคต้น ของการพัฒนาเจดีย์ทรงระฆังในสิ ศิลปะล้านนาต่อมาได้มีการปั้นปูนประดับลวดลายที่สวน อาหารใต้ส่งราคา ปรับเปลี่ยนที่ทรงกรวยซึ่งเป็นส่วนบนของ ของเจดีย์โดยประดับรูปกลีบบัวทรงยาวประกอบการเป็นบัวคว่ำและบัวหงายตามแบบอย่างของเจดีย์มอญพม่า และในบริเวณโดยรอบ ยังมีความสวยงามของต้นไม้ต่างๆ เพื่อสร้างบันทึก ความสดชื่นร่มรื่นให้กับสัตว์ สถานที่แห่งนี้ด้วย สำหรับประวัติของวัดอุโมงค์นั้น วัดอุโมงค์แห่งนี้พระเจ้ากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้น เพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ในสมัยก่อนชาวล้านนา สร้างมุมโดยการก่ออิฐ แล้วฉาบปูนปิดทับโครงสร้างอีกชั้นหนึ่ง ในปัจจุบันชั้นปูนฉาบนี้ เกือบหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงส่วนของเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ที่พักกดจิตรกรรมฝาผนังเท่านั้นบริเวณด้านนอกเกือบทั้งหมด งั้นไม่ปรากฏชัดของปูนฉาบแล้วยึดเกาะผนัง และอีกก็คงสร้างอุโมงค์เท่านั้นในช่วงหน้าฝนที่มีมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมบริเวณรอบรอบ คลุมไปทั่วพื้นผิว พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปสวยๆทางด้านหน้าอุโมงค์ เก็บไว้เป็นที่ระลึกถือได้ว่าวัดอุโมงค์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ของเชียงใหม่ก็เลยก็ได้ครับ แล้วจะได้มาวัดอุโมงค์นะครับก็อย่าลืมมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับด้านหน้าอุโมงค์ที่มีมอส ชิวๆแบบนี้กันหน่อยครับ นอกจากนี้แล้ว วัตถุมงคลยังมีสถานที่สำคัญใน เสาหินอโศกจำลอง หลักศิลาจารึกเหรียญพญานาค รูปพระโพธิสัตว์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เทศนาธรรมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระ แล้วสำนักงานสวนพุทธธรรม สำหรับใครที่แวะมาเที่ยววัดอุโมงค์นะครับก็อย่าลืม เดินชมกันให้ทั่วๆวัดอุโมงค์นะครับเพราะว่ามีสระ สถานที่สำคัญเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปสวยๆนะครับ สวยมาก ฝากด้วยนะครับ ลองไปต่อที่วัดต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือวัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นเลขในเขต กำแพงเมือง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่คือพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาวที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ ในสมัยพระยามังราย วัดเชียงมั่นเป็นศูนย์กลางการ ศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา อีกด้วย วัดเชียงมั่นที่เป็น สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ เป็นจำนวนมาก แล้วเมื่อเราเดินไปด้านหลังของพระวิหาร เราก็จะเจอกับเจดีย์ช้างล้อม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างเลียนแบบเจดีย์ช้างล้อม ของพ่อขุนรามคำแหง เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธาน สร้างตามแบบศิลปะล้านนา ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารใหญ่ ฐานเจดีย์ประดับด้วยช้างปูนปั้นจำนวน 16 ชื่อ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ซุ้มเรือนธาตุ ราวบันไดประดับด้วยหน้าคูณปันส่วนเรือนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีทองเหลืองอร่าม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจดีย์รูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาฐานช้างล้อมที่มีความสวยงามและความเหลืองอร่ามของเจดีย์ สำหรับใครที่มาอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับ และภายในวัดยังมีหอไตรกลางน้ำ ซึ่งหอไตรกลางน้ำนี้มีไว้สำหรับเก็บ รักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆตามคติการสร้างและภูมิปัญญาชาวล้านนา และนี่ก็เป็นอีก 1 วันนะคะ ที่เก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีความสวยงามของทรงเจดีย์ ที่มีความเหลืองทองอร่ามด้วยนะครับ สำหรับใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะดูวัดนี้กันด้วยนะครับ แล้วพามาที่วัดโลกโมฬี วัดโลกโมฬีคือวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี ไม่มีหลักฐาน ปรากฏอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ไม่ปรากฏชื่อวัดโลกโมฬีในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซุ้มประตูทางเข้าวัดโลกโมฬี เป็นประตูอิฐบริเวณซุ้มประตูมีลวดลายปูนปั้นงดงาม ศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา วิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สัก ศิลปะแบบล้านนา มีลายแกะสลัก สวยงาม พระประธานในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐาน ร้านอยู่ภายในพระวิหาร พระพุทธรูปมีนามว่าพระพุทธสันติธรรมบรมโลกนาถ ไม่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี และสำหรับใครที่เดินทางมาถึงวัดโลกโมฬีหน่อยครับก็จะลืม แวะเข้ามาชมความสวยงามด้านในของพระวิหารกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินทางมาวัดโลกโมฬีในคำนั้นไม่ยากเลยนะ วัดโลกโมฬีหน่อยครับจะอยู่ติดกับคูเมืองด้านนอกฝั่งถนนมณีรัตน์วัดโลกโมฬีเลยครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับ ติดกับปั๊มปตทนะครับให้สังเกตปั๊มปตทดีๆนะครับ และเมื่อเราเดินชมความสวยงามของวัดโลกโมฬีหน่อยครับจะมาถึงด้านหลังของพระวิหารนะครับเราก็จะพบกับเจดีย์ของ วัดโลกโมฬีไม่เด้งนะครับ ซึ่งคาดการณ์ว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกษ 9 นะครับเมื่อปีพุทธศักราช 2081 เป็น เจดีย์ทรงปราสาทและก็ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบที่เราได้เห็นแค่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ ใครที่ชอบความสวยงามหน่อยครับแล้วก็การแกะสลัก กรุวัดตัววิหารที่สวยงามและกันและก็เจดีย์ที่สวยงามเก่าแก่แบบนี้นะครับ ต้องอย่าพลาดเลยนะครับพี่จะแวะมาชมพระวิหารของวัดโลกโมฬีหน่อยครับแล้วก็เจดีย์ทรงเก่าแก่แบบนี้นะครับผม สำหรับใครนะครับที่มาเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระสักการะบูชานะครับเสริมบุญบ้าน ปี 2022 กันได้นะครับ วัดต่อไปนะครับที่เราจะพากันไปก็คือวัดดอยคำนั่นเองนะครับ วัดดอยคำหรือว่าวัดสุวรรณบรรพตนะครับเป็นอีกหนึ่งว่าสวยของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้คนเดินทางมาจำนวนมากยังไม่ สายข้อความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจมาเพื่อขอพรบนบานศาลกล่าวแล้วไม่สำเร็จผล จะนำพวงมาลัยมะลิมาถวายชุดแก้บนนั่นเองนะครับและเมื่อเราเดินทางมาถึงวัดดอยคำ พระองค์แรกที่นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับจะได้สัมผัสนมัสการ ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของทางเข้าวัดพระธาตุดอยคำ เป็นอนุภาคที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นคติธรรมแก่ชาวบ้าน โดยสร้างเป็นองค์พระใหญ่ที่ต้องตากแดดตากลมตากฝน คำว่าห่มผ้าก็ยังไม่ปิดปากบ่นใช้ความนิ่งเป็นการสอนสั่งและเตือนใจประชาชนที่มากราบไหว้ให้มีความ อดทนต่อความยากลำบากนั้นเอง และพระองค์ที่ 2 ซึ่งก็คือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนั้นเอง สินค้าเราพูดถึงความหมายของพระเจ้าทันใจนะครับ พระเจ้าทันใจนั้นหมายถึงพระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างเสร็จภายใน 1 วัน การสร้างพระพุทธรูปและสามารถทำพิธี พุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน 1 วันหรือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรคดังนั้นพุทธศาสนิกชน จึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันใจตนเองนะครับ แล้วภายในตัววัดดอยคำนะครับเดี๋ยวมีพระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน เข้าไปกราบไหว้ขอพรยังไม่ขาดสายอีกทั้งยังมีจุดชมวิวตรงระเบียงวัดเพื่อให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศทั่วเมือง เชียงใหม่ทั้งหมดได้สำหรับใครที่มาวัดดอยคำก็อย่าลืมขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านบนนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆเช็คอิน แผนที่วัดดอยคำกันด้วยนะครับ ดอยสุเทพเป็นศรีประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์ ถ้าเราพูดถึงวัดสวยงามในเมืองเชียงใหม่ ก็คงหนีไม่พ้นวัดพระธาตุดอยสุ สุเทพราชวรวิหาร มาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะครับ สำหรับใครหลายๆคนที่มาเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ คงไม่มีใครที่จะพลาดมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์ หมู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่กันนะครับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร วัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1046 เมตรและเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัด ซึ่งพระธาตุของวัดดอยสุเทพนี้เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ก่อสร้างตามแบบของศิลปะล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุ จะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน ตามธรรมเนียมการสร้างของพระธาตุในสมัยก่อน ที่นิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดิน เพื่อให้เป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่ เชื่อกันว่าหากใครมาสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร ขอพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จและความสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาดปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ทำให้ผู้คนมาสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสาย แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาจากการบูชา อย่าลืมไหว้พระขอพรเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองกันด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น 9 วัดสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวและใครหลายๆคนนะครับไม่ควร ภาพที่จะมาชม แวะมาสักการะบูชาทำบุญขอพรไหว้พระนะครับเสริมบุญบารมีเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกันนะ ไม่ครับและสำหรับใครนะครับที่ไปเที่ยววัดไหนกันมาบ้างนะครับก็อย่าลืม comment มาบอกกันบ้างนะครับผม Comment มาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็ comment บอกกันมานะครับ ที่เราไปเที่ยวกันนะครับสำหรับใครที่ใกล้กว่านี้ได้เลย ไปเที่ยวที่ไหนกันครับ สัตว์ที่คล้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ อยากให้เราไปเที่ยว วัดไหนนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าอยากให้เราไปเที่ยวหรือว่าอยากอยู่บ้านไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้เลยครับผม แล้วจะติดต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม

See also  เที่ยวฮอลลีวูด กับบทเรียนราคาแพง【สหรัฐอเมริกา - ลอสแอนเจลิส】#ซอฟท่องโลก