ไหว้พระ 9 วัดดังเชียงใหม่ ขอพรปังๆ รวยๆ

วัดในเชียงใหม่มีความสำคัญและเป็นที่นับถืออย่างมากในชุมชนไทยเหนือ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 9 วัดดังในเชียงใหม่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าทึ่ง และเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดแต่ละแห่ง มาเริ่มต้นกันเลย!

Table of Contents

วัดพระสิงห์

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ วัดดัง ขอพร รับ ปีใหม่ 2566

ประวัติความเป็นมาของวัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ มีอายุกว่า 700 ปี วัดนี้ได้รับการสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากัจจายน้อย ในปี พ.ศ. 1927 ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมล้านนา และในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อให้เป็นอุทยานวัดพระสิงห์

See also  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต … จะไม่เก่าเก็บอีกต่อไป! | สมุดโคจร EP.4 | 09.07.65 [Full]

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเป็นหลัก หน้ากว้างและลึกมีลักษณะเด่นเรียกว่า “ลาวหลวง” ที่มีการสร้างที่ฐานและสร้างหอประทับด้วยไม้ประดับเย็น ห้องในวัดมีศิลปะและจารึกในสไตล์ล้านนาที่สวยงาม

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดพระสิงห์

ที่วัดพระสิงห์จะมีการแสดงขบวนแห่พระเจ้าในวันพระและงานมหาสมุทร เป็นประเพณีที่นับถืออย่างสูงในเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันท้าวิทยาศาสตร์และศิลปะของเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจมากมาย

วัดพระแก้ว

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 2023 ขอพรปังๆ เสริมสิริมงคลในชีวิต

ประวัติความเป็นมาของวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญและมีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับการสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1513 ในสมัยของพระเจ้าแก้วมหาจักรี ในปี พ.ศ. 1995 ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อเป็นที่เก็บพระแก้วมหาจักรี

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม โดดเด่นด้วยหอประทับทรงเจดีย์ทรงกลมสูงในสไตล์ล้านนา และมีหอประทับอื่น ๆ ที่มีลวดลายสวยงาม ในภายในวัดยังมีพระแก้วมหาจักรีที่ถือว่าเป็นพระแก้วศักดิ์สิทธิ์ของเชียงใหม่

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดพระแก้ว

ประเพณีที่น่าสนใจที่วัดพระแก้วคือ การรวมตัวกันขอพรในงานวันเข้าพรรษา เพื่อแสดงความเคารพและขอความพรให้แก่พระแก้วมหาจักรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดหมากรุกและกิจกรรมศิลปะการแสดงอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในวัดพระแก้ว

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ชวนไหว้พระ 9 วัดดัง เสริมสิริมงคล รวย เฮง ปังรับสงกรานต์ | LINE TODAY |  LINE TODAY

ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่สำคัญและมีความเป็นที่เคารพอย่างมากในเชียงใหม่ วัดนี้ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยของพระสุดารัตน์มหาธาตุรัตนครัมย์ ในปี พ.ศ. 1806

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ยอดเยี่ยม ส่วนเด่นของวัดคือ จุดชมวิวที่สูงสุดของเชียงใหม่ที่เรียกว่า “ปราการ” และองค์พระธาตุที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัด

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประเพณีที่น่าสนใจที่วัดพระธาตุดอยสุเทพคือ การสวดมนต์พระธาตุในงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีการนำพระธาตุใส่ในกระบวนการและการสรงน้ำแช่และทาบนผู้คนเป็นประเพณีเฉพาะของชาวเชียงใหม่

วัดศรีสว่าง

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 2023 ขอพรปังๆ เสริมสิริมงคลในชีวิต

ประวัติความเป็นมาของวัดศรีสว่าง

วัดศรีสว่างเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากังสดาล ในปี พ.ศ. 1459 และได้รับการตกแต่งและปรับปรุงในภายหลัง

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดศรีสว่าง

วัดศรีสว่างมีสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงาม มีศิลปะและวัสดุสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ เช่น พระอารามหลวงที่มีลวดลายสวยงามและแท่นพระรูปที่สูงงาม

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดศรีสว่าง

ในวัดศรีสว่างจะมีการจัดประเพณีเฉพาะ เช่น การปลูกต้นไม้สง่างามเพื่อเป็นบุญคุณให้กับพระอารามหลวง และการนำพระธาตุไปนำไหว้และรับพรในงานประเพณีต่าง ๆ

วัดพระเจดีย์หลวง

9 วัดเชียงใหม่เอาใจสายมู ไหว้พระขอพร อัพแต้มบุญปลายปี

ประวัติความเป็นมาของวัดพระเจดีย์หลวง

วัดพระเจดีย์หลวงมีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากัลยาณี ในปี พ.ศ. 1492 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระเจ้ากัลยาณี

See also  Ep.12 ติดเขา SS 2 เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดพระเจดีย์หลวง

วัดพระเจดีย์หลวงมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม โดดเด่นด้วยหอประทับทรงเจดีย์ทรงกลมสูงและมีพระบรมศพของพระเจ้ากัลยาณีอยู่ภายใน

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดพระเจดีย์หลวง

ที่วัดพระเจดีย์หลวงมีกิจกรรมการแสดงเรียกว่า “ประเพณีปั่นเถาสงกรานต์” ที่เป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ ซึ่งรวมถึงการนำธาตุน้ำพระธาตุจากวัดอื่น ๆ มาใส่ในตรงน้ำพระที่มีหลายชั้น และยังมีกิจกรรมจัดสวดมนต์และการนำเทียนไหว้พระเจดีย์หลวงอีกด้วย

วัดป่าสัก

ปังๆ ไหว้พระ 9 วัดดังทั่วไทย | TQM

ประวัติความเป็นมาของวัดป่าสัก

วัดป่าสักเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากัญจนาภา ในปี พ.ศ. 1885 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระเจ้ากัญจนาภา

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดป่าสัก

วัดป่าสักมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม มีหอประทับทรงจำลองเรือนปูนที่ยอดเยี่ยมและมีลวดลายศิลปะและจารึกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีศาลาสูง 3 ชั้นที่ใช้ในกิจกรรมประเพณี

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดป่าสัก

ที่วัดป่าสักจะมีประเพณีที่น่าสนใจเช่น การเปิดศาลาใหญ่และการแสดงละครประเพณี นอกจากนี้ยังมีการจัดการประเพณีภายในวัด เช่น การนำธาตุไหว้พระและกิจกรรมการสวดมนต์

วัดวชิรญาณ

9 วัดเชียงใหม่ 2023 เที่ยววัดเชียงใหม่ ที่สายมู [มิถุนายน 2023]

ประวัติความเป็นมาของวัดวชิรญาณ

วัดวชิรญาณได้รับการสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากัญจนาภา ในปี พ.ศ. 1869 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระเจ้ากัญจนาภา

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดวชิรญาณ

วัดวชิรญาณมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม มีหอประทับทรงกลมสูงในสไตล์ล้านนา และองค์พระอารามหลวงที่มีลวดลายสวยงาม

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดวชิรญาณ

ที่วัดวชิรญาณมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสวดมนต์และการสรงน้ำแช่เทียนพระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเพณีเฉพาะอื่น ๆ เช่น การแสดงละครประเพณีและการประกวดการเปียกปรากฎาติในวันที่สำคัญ

วัดเจดีย์หลักมังกร

ไหว้พระ 9 วัดจังหวัดเชียงใหม่ - ปักหมุดเมืองไทย

ประวัติความเป็นมาของวัดเจดีย์หลักมังกร

วัดเจดีย์หลักมังกรเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากังสดาล ในปี พ.ศ. 1385 และได้รับการตกแต่งและปรับปรุงในภายหลัง

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดเจดีย์หลักมังกร

วัดเจดีย์หลักมังกรมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม โดดเด่นด้วยหอประทับทรงจำลองเรือนปูนที่มีลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สูงสุดของเชียงใหม่ที่เรียกว่า “ปราการ” และองค์พระธาตุที่สำคัญ

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดเจดีย์หลักมังกร

ที่วัดเจดีย์หลักมังกรจะมีกิจกรรมเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น การเปิดศาลาใหญ่และการแสดงละครประเพณี นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัด

วัดแม่กำปอง

แอ่วเชียงใหม่ ไหว้พระ 9 วัด เตรียมพร้อมรับโชค 2566

ประวัติความเป็นมาของวัดแม่กำปอง

วัดแม่กำปองเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากัญจนาภา ในปี พ.ศ. 1888 และได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของวัดแม่กำปอง

วัดแม่กำปองมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม มีหอประทับทรงกลมสูงในสไตล์ล้านนา และองค์พระอารามหลวงที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัด

ประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดแม่กำปอง

ที่วัดแม่กำปองจะมีประเพณีที่น่าสนใจ เช่น การสรงน้ำพระสงกรานต์ และการประกวดต่อยอดใบพัดที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

See also  #เที่ยวพม่า สายมู กินซีฟู้ดสดๆ แถมบาร์ลับชมวิวชเวดากอง ตอนกลางคืน #ย่างกุ้ง #พม่า #myanmar

สรุป

วัดในเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่สำคัญและน่าทึ่งที่นับถืออย่างสูงในชุมชนไทยเหนือ แต่ละวัดมีประวัติความเป็นมาที่น่าทึ่งและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ เราได้รู้จักกับ 9 วัดดังในเชียงใหม่ที่มีความสำคัญ อาทิ วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดศรีสว่าง วัดเจดีย์หลักมังกร วัดป่าสัก วัดวชิรญาณ วัดแม่กำปอง และวัดเจ้าดอยกองคว้า แต่ละวัดมีประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตน เป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชียงใหม่


Frequently Asked Questions (FAQs)

1. วัดไหนเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเชียงใหม่?

วัดพระสิงห์เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเชียงใหม่ เนื่องจากมีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชุมชนไทยเหนือ

2. วัดไหนมีประเพณีเฉพาะที่น่าสนใจในเชียงใหม่?

วัดเจดีย์หลักมังกรมีประเพณีเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น การเปิดศาลาใหญ่และการแสดงละครประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัด

3. มีกิจกรรมใดที่น่าสนใจที่วัดเจ้าดอยกองคว้า?

ที่วัดเจ้าดอยกองคว้ามีกิจกรรมการประกวดการเปียกปรากฎาติและกิจกรรมศิลปะการแสดงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

4. วัดไหนมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามในเชียงใหม่?

วัดพระธาตุดอยสุเทพมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะองค์พระอารามหลวงที่มีลวดลายสวยงาม

5. วัดไหนอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุด?

วัดพระสิงห์อยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุด

ไหว้พระ 9 วัดดังเชียงใหม่ ขอพรปังๆ รวยๆ [VIDEO]

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พูดได้เต็มปากว่ามีวัดวาอารามที่สวยงามสไตล์ล้านนามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย หากมาถึงเชียงใหม่แล้วเชื่อว่าหลายๆ คนจะไม่พลาดคือ แวะไปวัดไปไหว้พระขอพร ทำบุญเสริมสิริมงคล เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้า และความเจริญที่จะบังเกิดแก่ชีวิต วันนี้ขอแนะนำ 9 วัดดังจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถไปไหว้พระขอพรกันได้ค่ะ

เนื้อหาของวิดีโอ ไหว้พระ 9 วัดดังเชียงใหม่ ขอพรปังๆ รวยๆ

มาเที่ยวเชียงใหม่ นอกจากไปสัมผัสอากาศหนาวหนาวๆชมความงามของภูเขาและธรรมชาติแล้ว เชียงใหม่ ยังเป็นจังหวัดที่พูดได้เต็มปากว่า มีวัดวาอารามที่สวยงามสไตล์ล้านนา มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย หากมาถึงเชียงใหม่แล้ว เชื่อว่าหลายๆคนจะไม่พลาด การไปไหว้พระขอพรทำบุญเสริมสิริมงคล เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าและความเจริญที่จะบังเกิดแก่ชีวิต คลิปนี้ ขอแนะนำ 9 วัดดังจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถไปไหว้พระขอพรกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่วัดแรกวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดคู่บ้าน บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ โดยจะต้องเดินขึ้นบันไดนาค 7 เศียร 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นเจดีย์สีทองทรงเชียงแสน ซึ่งภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแมค่ะนอกจากนี้ บริเวณลานเจดีย์ยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยค่ะ วัดที่ 2 วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดเก่าแก่กว่า 1300 ปี ตั้งขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งทะเลบุญชัย เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมาย พี่ศรัทธาตามมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ วันที่ 3 วัดลอยเคราะห์ วัดลอยเคราะห์เป็นอีกหนึ่งวัฒนมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยม ไปไหว้พระสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับใครที่ต้องการลอยทุกข์ลอยโศกไปทำบุญและนมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 100 ศพให้หมดไปจะได้เหลือแต่สิ่งดีๆไว้ค่ะ วัดที่ 4 วัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่นถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ คือพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว เป็นที่นิยมของประชาชนมาไหว้พระวัดเชียงมั่น เพื่อขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จและความมั่นคงของชีวิตตามชื่อวัดนั่นเองค่ะ วัดที่ 5 วัดดวงดีวัดดวงดีตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชียงมั่น อยู่บริเวณสี่แยกกลางเวียงใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มาไหว้แล้วขอพรให้ดวงดีตลอดปีเหมือนกับชื่อวัดวัดดวงดีเป็นวัดที่มีศิลปะ อยากให้ดูให้ศึกษาเป็นวัดที่มีศิลปะที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ค่ะ วัดที่ 6 วัดเชียงยืนวัดเชียงยืนเป็นหนึ่งในแปดวัดของวัดทักษาเมือง เชียงใหม่ มีความหมายว่ายังยืนสำหรับใครที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อำนาจวาสนา มาเชียงใหม่ อย่าลืมแวะมานมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงยืนกันค่ะ วัดที่ 7 วัดดับภัยวัดดับภัยแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวัดมงคล คนงาม คือมีชื่อเป็นมงคลของเมืองเชียงใหม่ ถัง ประชาชนนิยมมาไหว้ขอพรหลวงพ่อดับภัยซึ่งมีตำนานเล่าลือถึงการดับเพศภัยให้ คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา ในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ วัดที่ 8 วัดหมื่นเงินกองวัดหมื่นเงินกองเป็นวัดที่มีชื่อมงคล ซึ่งเหมาะกับการมาไหว้ขอพรทำบุญให้ตนเองได้มั่งมีศรีสุข มีเงินมีทอง อายุมั่นขวัญยืน ที่สำคัญอย่าลืมไปไหว้พระธาตุหมื่นเงินกองเพื่อทำบุญใส่บาตรพระธาตุประจำปีเกิด เกิดโดยมีพระธาตุจำลององค์เล็กอยู่ที่ริมรั้วของพระธาตุด้วยค่ะ วัดที่ 9 วัดหมื่นล้านเป็นอีกหนึ่งในวัดที่มีชื่อเป็นมงคลในเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงถนนราชดำเนินบริเวณถนนคนเดินท่าแพซึ่งเป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่ประชาชนที่มาหรือว่านักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรไหว้พระที่วัดนี้ จะได้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านเหมือนชื่อวัดค่ะ