แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่มีวัดมากมายซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธและฮินดู วัดที่น่าไหว้พระในเชียงใหม่ไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Table of Contents

9 วัดที่น่าไหว้พระในเชียงใหม่

แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในเชียงใหม่ มีพระธาตุที่สำคัญเก็บอยู่บนยอดดอยสุเทพฯ ซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดของภูเขาดอยสุเทพ ในวัดจะมีแนวสัมผัสองค์พระพุทธเจ้าและแบบหล่อมือของพระพุทธเจ้าที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 192 โดยแขกที่สำคัญของวัดคือพระอารามหลวงเจ้าแม่กองเต็กกังสยาย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมล้านนา และพบรูปปั้นคางคกอันเป็นที่น่าสนใจ

วัดเจดีย์หลวง

แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาของดอยคำ และเป็นวัดที่มีประวัติความสำคัญในเชียงใหม่ ที่นี่จะมีเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

วัดป่าสักขาม

วัดป่าสักขามเป็นวัดที่มีความสวยงามและอารยธรรมที่สำคัญในเชียงใหม่ มีรูปสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ในวัดจะมีหอมูลอาสารและพระพุทธรูปสีทองที่มีค่าและความสวยงาม

วัดช่องคำ

วัดช่องคำเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและเป็นวัดที่มีบรรยากาศสงบเงียบและสวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและเป็นเอกลักษณ์ เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่

วัดสวนดอก

แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

วัดสวนดอกเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามมากมาย ในวัดจะมีสวนสวยงามที่ปลูกดอกไม้หลากชนิด และสามารถเห็นเขาดอยสูงรอบๆ วัด

วัดร่องเส็ง

วัดร่องเส็งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีความสวยงามเป็นพิเศษ มีสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่น่าทึ่งและมีลานกว้างให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อน

วัดพระอาจารย์

วัดพระอาจารย์เป็นวัดที่มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจในเชียงใหม่ มีพระอาจารย์ที่มีประวัติความสำคัญและคุณค่าทางศิลปะ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในวัดจะมีสถาปัตยกรรมล้านนาและสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่น่าทึ่ง

ประวัติศาสตร์และเสน่ห์ของแต่ละวัด

แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ล้านนา โดยมีพระธาตุที่สำคัญเก็บอยู่บนยอดดอยสุเทพฯ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดนี้สามารถได้รับพรและเชื่อว่าจะได้รับความโชคลาภและคุ้มครองจากพระธาตุนั้น

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีประวัติความสำคัญในเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ล้านนา วัดนี้มีพระอารามหลวงเจ้าแม่กองเต็กกังสยายที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง วัดพระสิงห์มีสถาปัตยกรรมสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัดในภูมิประเทศไทย

วัดเจดีย์หลวง

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ วัดดัง ขอพร รับ ปีใหม่ 2566

วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ วัดนี้มีเจดีย์ที่สูงและสวยงามซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเพื่อชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่ได้

วัดป่าสักขาม

วัดป่าสักขามเป็นวัดที่มีความสวยงามและความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ วัดนี้มีสถาปัตยกรรมไทยโบราณและล้านนา นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดนี้สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศเงียบสงบและชื่นบานของวัดในยามเย็น

วัดช่องคำ

วัดช่องคำเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สวยงาม และมีบรรยากาศเงียบสงบ วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนและปฏิบัติธรรมในสวนของวัดได้

วัดสวนดอก

วัดสวนดอกเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดนี้สามารถชมดอกไม้ที่สวยงามและสนุกกับบรรยากาศสดชื่นของสวนสวยงามในวัด

วัดร่องเส็ง

9 วัดสวยบนเขาโซนภาคเหนือ ไปขอพรให้ชีวิตปัง | tripgether - YouTube

วัดร่องเส็งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีบรรยากาศเงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมวัดนี้และพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบ

วัดพระอาจารย์

วัดพระอาจารย์เป็นวัดที่มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจในเชียงใหม่ วัดนี้มีพระอาจารย์ที่มีประวัติความสำคัญและคุณค่าทางศิลปะ นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมบูชาพระอาจารย์และเพลิดเพลินกับความสวยงามของวัดได้

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมสถาปัตยกรรมล้านนาและได้ลองปฏิบัติธรรมในบรรยากาศที่สงบของวัดได้

การเดินทางและเวลาที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมวัด

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 2023 ขอพรปังๆ เสริมสิริมงคลในชีวิต

เมื่อคุณต้องการเยี่ยมชมวัดที่น่าสนใจในเชียงใหม่ สิ่งที่คุณต้องพิจารณาคือเวลาที่เหมาะสมและวิธีการเดินทางไปยังวัดต่างๆ นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้:

 • เวลาที่เหมาะสม: ส่วนมากเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมวัดเชียงใหม่คือในช่วงเช้าหรือเย็น เมื่ออากาศกำลังเย็นสบายและไม่ร้อนมาก นอกจากนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงความคับแคบของคนที่ไปเยี่ยมชมวัด
 • วิธีการเดินทาง: คุณสามารถใช้รถเช่าหรือแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังวัดต่างๆ ในเชียงใหม่ อีกวิธีหนึ่งคือการใช้รถประจำทางหรือรถสองแถวที่จะเป็นทางเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้ได้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเยือนวัด

9 วัดเชียงใหม่ 2023 เที่ยววัดเชียงใหม่ ที่สายมู [มิถุนายน 2023]

เมื่อคุณเตรียมตัวเพื่อเยี่ยมชมวัดที่น่าสนใจในเชียงใหม่ นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้:

 1. แต่ละวัดอาจมีกฎระเบียบและกฎของการปฏิบัติต่างกัน คุณควรรู้และปฏิบัติตามกฎที่ถูกกำหนดในแต่ละวัด
 2. ในวัดบางแห่งอาจมีพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำและไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ห้าม
 3. เสื้อผ้าที่เหมาะสม: คุณควรสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและเคร่งครัดเมื่อไปเยี่ยมชมวัด เพื่อแสดงความเคารพและยอมรับวัฒนธรรมศาสนา
 4. การถือกุญแจและพบกับพระ: เมื่อคุณไปยังวัดและต้องการถือกุญแจหรือพบกับพระในวัด คุณควรทราบวิธีที่ถูกต้องในการถือกุญแจและพบกับพระ เพื่อไม่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือขัดแย้งในวัด

เทคนิคในการเยี่ยมชมวัด

เที่ยว "เชียงใหม่" ไหว้พระ 9 วัด ความหมายมงคล รับ "ปีใหม่ 2566"

เมื่อคุณเยี่ยมชมวัดที่น่าสนใจในเชียงใหม่ นี่คือเทคนิคที่คุณควรใช้:

 1. ให้ความเคารพและเงียบสงบ: วัดเป็นสถานที่ศ holy placeสนที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นคุณควรแสดงความเคารพโดยการให้เงียบสงบและไม่ทำกิจกรรมที่อาจรบเสียงดังหรือรบกวนคนอื่น
 2. ถ่ายรูปอย่างเหมาะสม: คุณสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บระลึกของการเยี่ยมชมวัดได้ แต่คุณควรใช้ความเหมาะสมในการถ่ายรูปและไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณที่ห้ามหรือต้องการความเป็นส่วนตัว
 3. ช้อปปิ้งสินค้าที่วัด: ในบางวัดคุณสามารถซื้อของฝากและสินค้าที่น่าสนใจเป็นที่ระลึกได้ อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบราคากับสถานที่อื่นก่อนที่จะซื้อ
 4. อ่านป้ายบอกทางและประวัติศาสตร์: ในวัดบางแห่งอาจมีป้ายบอกทางและข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ คุณสามารถอ่านและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเพื่อเข้าใจความสำคัญและเสน่ห์ของวัดได้มากยิ่งขึ้น
See also  [เรื่องผี] โรงแรมเขาหลัก ความน่ากลัวที่ไม่มีใครลืมลง

การเช่ารถเพื่อเยี่ยมชมวัด

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ - YouTube

หากคุณต้องการความสะดวกในการเยี่ยมชมวัดต่างๆ คุณสามารถเช่ารถเพื่อเดินทางไปยังวัดในเชียงใหม่ได้ การเช่ารถจะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายและสามารถควบคุมเวลาได้ดีกว่าการใช้รถสาธารณะ

สรุป

ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 2023 ขอพรปังๆ เสริมสิริมงคลในชีวิต

เชียงใหม่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีวัดมากมายที่น่าสนใจ การเยี่ยมชมวัดในเชียงใหม่เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งและน่าจดจำ โดยมีวัดที่น่าไหว้พระมากมายเช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดพระสิงห์, วัดเจดีย์หลวง, วัดป่าสักขาม, วัดช่องคำ, วัดสวนดอก, วัดร่องเส็ง, วัดพระอาจารย์, และวัดศรีสุพรรณ คุณสามารถเดินทางไปยังวัดโดยใช้รถเช่าหรือรถสาธารณะ ก่อนเข้าชมวัดควรศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามของแต่ละวัด เพื่อให้การเยี่ยมชมวัดเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ

FAQs (ภาษาไทย)

วัดใดที่น่าไหว้พระมากที่สุดในเชียงใหม่?

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่น่าไหว้พระมากที่สุดในเชียงใหม่ เพราะมีพระธาตุที่สำคัญเก็บอยู่บนยอดดอยสุเทพฯ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเยี่ยมชมวัดคืออะไร?

ก่อนไปเยี่ยมชมวัด คุณควรรู้กฎระเบียบและกฎของการปฏิบัติในวัดแต่ละแห่ง คุณควรสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและเคร่งครัด และควรแสดงความเคารพและเงียบสงบในพื้นที่ของวัด

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเยี่ยมชมวัดคือเวลาใด?

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเยี่ยมชมวัดเชียงใหม่คือในช่วงเช้าหรือเย็น เมื่ออากาศกำลังเย็นสบายและไม่ร้อนมาก คุณควรหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงความคับแคบของคนที่ไปเยี่ยมชมวัด

วิธีการเดินทางไปยังวัดในเชียงใหม่คืออะไร?

คุณสามารถใช้รถเช่าหรือแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังวัดในเชียงใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รถประจำทางหรือรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังวัดได้

วัดเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวคือวัดใด?

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเชียงใหม่ เนื่องจากมีพระธาตุที่สำคัญเก็บอยู่บนยอดดอยสุเทพฯ

มีบริการรถเช่าในเชียงใหม่หรือไม่?

ใช่ มีบริการรถเช่าในเชียงใหม่ คุณสามารถเช่ารถเพื่อเดินทางไปยังวัดต่างๆ ในเชียงใหม่ได้ การเช่ารถจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเวลาได้ดีกว่าการใช้รถสาธารณะ

เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเชียงใหม่และการเยี่ยมชมวัด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี่.

แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1 [VIDEO]

“ครั้งแรกในวันเดียว! คนเชียงใหม่พาตะลุยไหว้พระ 9 วัดรับปี 2566 เสริมดวงครบทุกด้าน ทั้งความรัก การงาน การเงิน มูที่ไหนแล้วได้จริงต้องดูคลิปนี้
_________________________________
ฝากกดติดตาม Hidden Chiangmai ทุกช่องทาง แล้วตามเรามาเที่ยวในอีกมุมกันนะคะ ✨
Instagram : https://www.instagram.com/hidden_chia…
Tiktok : https://www.tiktok.com/@hidden_cnx?_t…
Facebook : https://www.facebook.com/hiddenchiang…

DM For work หรือ ติดต่อ 0650145145

#HiddenChiangmai #เชียงใหม่ #OneDayวันดวง #มูเตลู #onedaytrip #Chiangmai #ReviewChiangmai #เคาท์ดาวน์เชียงใหม่ #รีวิวเชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่ #ไหว้พระ9วัด #วัดพระธาตุดอยสุเทพ #วัดพระธาตุดอยคำ #วัดป่าแดดเชียงใหม่ #วัดอุโมงค์ #Onedaytripchiangmai”

เนื้อหาของวิดีโอ แจกทริปไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ ปีนี้ปังแน่! รวมพิกัดมูที่ไหนแล้วปังครบจบที่นี่ | One Day วันดวง EP.1

One day one ดวง EP แรกก็จะพาทุกคนไปตะลุย 9 วัดดังทั่วเชียงใหม่ขอพรจัดเต็ม เรื่องความรักการงานการเงินการันตีพระ ความปังจากประสบการณ์ตรง ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับต้อยแล้วตอนที่ 7 โอเคนะคะออกไปตอนต้นคิดว่าวันนี้เราจะพามาทริปไหว้พระ 9 วัดกันนะ แต่ว่าเช้านี้เนี่ยเราได้มาตักบาตรก่อนแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ของทิพย์นี้ค่ะที่เราอยู่ที่ไหนคะพี่เจตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ภาษีไม่ใช่นะลูกคนก็คืออยู่ตรง ก่อนทางจะขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะคะเมื่อเช้าค่ะเราออกก็คือเตรียมของตักบาตรมา แล้วก็เตรียมดอกบัวกันมากันเองด้วยเพื่อที่จะประหยัดเวลาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรา เราจะไปไหว้พระ 9 วัดเลยทุกคนซึมเศร้าอ่ะคือครั้งแรกไหมคะ เหมือนกันเราก็ต้องเหมือนกันที่เข้าวัดเลยนะ ปากก็ปากเดี๋ยวเราไปไหว้ครูบาศรีวิชัยกันก่อนเลยนะคะหากใครมาตามคลิปนี้นะคะ หาก็ยากน้อยมากเลยค่ะ แม่ค้า มีอะไรก็จะได้อันนี้มานะ ซื้อตั๋วเครื่องบิน รถราง อันนี้คือตั๋วคือใช้ได้ทั้งขึ้นทั้งลง วันจันทร์หัวหน้าสุเมธ อีกอย่างเขาไม่ให้รถ อย่างนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ วัดแรก ที่นี่คือวันพระ วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะ จะเป็นวัดประจำปีเกิดปีมะแมนะคะทุกคน วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนามีเจดีย์ ดีทรงเชียงแสนที่สีทองสวยงามอร่ามตาและลานเจดีย์ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เมืองเชียงใหม่ เราเตรียมดอกไม้มาเองนะลูกคนเซ็นจริงๆแล้วอ่ะคือ พายุฝนไม่ได้เตรียมดอกไม้มานะคะก็จะมี ขายตามจุด อะไรได้แล้ว ของเราจะใช้วิธีนี้เพราะว่าวันนี้เราไป 9 วัด เวลาทุกข์ก็เตรียมมาเลย 9 ชุดแล้วก็มีด้วย เหนื่อยมาก แต่ว่าเดี๋ยวนี้บางทีอ่ะเขาก็ไม่ให้สุดทุกอันแล้วนะเพราะว่าเราไม่ต้องเตรียม ไฟแช็คมาดูก่อนเพราะว่าตรงไหนอ่ะที่เขามี ที่เติมน้ำมันตะเกียง YouTube ได้ไง อันนี้คือใส่ทำบุญเงิน แต่มึงทำบุญป่ะ เราไปขอพรกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเม้าท์กันว่าที่นี่เด็ดยังไง น้องก้อยกำลังหาตัวเลขค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราก็มาวัด ไม่ใช่ตัวเลข เลขอะไรอ่ะ 13 ลัคกี้นัมเบอร์วันนี้นะคะทุกคน คลิปออกไปก็ไม่ซื้อไม่ทันอยู่ดี ดีมากทำไงดีมาก Lucky number ของจริง ถ้าคำทำนายดีนะคะให้เก็บใบเซียมซีไว้จะได้แบบเหมือน คำอวยพรไว้กับตัวนะคะแต่ว่าถ้า ไม่ดีก็ให้เรา ไม่ต้องหยิบมา อ่านแล้วคืน เขาเอาพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เอาไว้วันหลังช้างแล้ววันนี้ ก็ให้ช้างอ่ะเดินขึ้นมาบนดอย ว่าแบบท่าช้างอยู่ตรงไหน ก็จะตั้งวัดที่นั่น ตลอดทางช้างก็หยุด แปลว่าครั้งที่ 3 พี่ช้างหยุดคือเขาหยุดแล้วเขาก็ร้องแผ่นเสียงก้องไปทั่วดอยเลย แล้วหลังจากนั้นเขาก็ เอา พระธาตุลงจากหลังช้าง เสร็จแล้วช้างก็ล้มแล้วก็ไปชีวิตไปเลยเพื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าจะไม่ยอมแพ้ เป็นพาหนะให้ใครอีก อายก็เป็นประวัติความเป็นมา พระธาตุดอยสุเทพ ความรู้ใหม่นะไม่ค่อยรู้ Story เลย คนละนี่ก็คือวิวนะคะที่ดูจาก พระธาตุดอยสุเทพค่ะ ก็จะเห็นเมืองเชียงใหม่ให้เลยค่ะ จริงๆระหว่างทางก็มีจุด ก็จะเป็นมุม อีกมุมหนึ่งที่แบบตากล้องช่างภาพชอบไปถ่าย แต่เราจะไม่แวะนะรอบนี้ เรามี 8 วัดแล้วต้องรออยู่ เรามี ไฮไลท์อีกชุดนึงนะครับเป็น เป็นเหมือนบอกว่าศาลา 12 บาทครับอย่าเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะ ค้นหาเกิด ใครมาเชียงใหม่ ต้องมา ขายนะคะ เสร็จแล้วก็แวะมาถ่ายตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ แปะ ทุกท่านอาจจะมี 9 ไหม 15 ก็ได้ อะไร เราเลิกรักเขาทำตามทุกคน Arno ทองหล่อก็มาทันที เขาทำตลกมึงจริง ดอยสุเทพต้องซื้อกางเกงช้างเชียงใหม่ เที่ยวกำลังใช่พี่นะ ก็คือแบบเวลาเรามาเที่ยวใช่ป่ะอย่างนี้เราเป็น 19 บาทใช่ไหมทุกคน เอกสารขอสูบแล้วก็จะปรับแต่งตัวแบบเรียบร้อยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดวันนั้นน่ะเราดันอยากไปวัด เราก็ดันบอกอยากไปคาเฟ่ด้วย ใช่แล้วก็คือเหมือนกับเวลาเรามาวัดนี้เราอยากเรียบร้อยทุกคนมาทีหลังใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้น น้องเก่งจังก็เลยดังค่ะ ก็เลยจริงๆนะ ชิวๆทุกคนแล้วก็เขาอยากให้ เรียบร้อยอย่างนี้เพราะว่าเข้าวัดแล้วก็ต้องมาเป็นตัวเรียบร้อยใช่ไหม เออก็เลย ทำให้น้องยัง วันพีช สะตอใช่ค่ะคนไทยก็ผิดตามสบายด้วยไง ไม่มีขาดไปเลยมันเป็นอะไรที่ขาดง่ายมาก แล้วแต่พี่จะไม่มีแต่มีใครคล้ายเวลาไปวัดก็บอกว่าอยู่นะหรือว่าบางที ไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะบางทีวันหยุดวันเดียวกันทั้งหมดระแวงคาเฟ่กลางวันทุกคนก็เลยต้องเอาไว้ มีไว้ในรถ ไปกันเลยค่ะ ฝนตอนนี้เข้าเช้าทุกคนยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเรารีบตื่นมาตักบาตรก่อนก็ขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพ แล้วก็ที่นี่เลยแนะนำทุกคนนะคะข้าวมันไก่นันทารามค่ะแต่มันรำข้าวมันไก่ก็ใส่แผ่น ที่สำคัญลงดอยสุเทพมาก็ถึงเลยนะคะจะได้ประหยัดเวลาทุกคน ไปกินข้าวมันไก่กันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันต่อไปนะคะ ทุกคนและตอนนี้ เราก็ไม่อยู่กันที่วัดอุโมงค์ค่ะ ป๋ามาก เรากำลังจะเดินไปที่อุโมง แต่ตอนนี้พี่เตรียมอุปกรณ์ค่ะ ข้าวมันไก่นันทาราม น้ำจิ้มอร่อยมาก กินอร่อยมาก เหนื่อยไหมพอตัว เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วเดินมาสักพักแล้วเหมือนกันนะคะ ยังไม่ถึงอุโมงค์เลย เป็นทางแยก ไปไหนต่อ วันนี้ค่ะ สารภาพเป็นคนเชียงใหม่ที่ไม่เคย เข้าอุโมงค์ที่วัดอุโมงค์ มาปุ๊บถวายของพระ แล้วก็ไปป่า นี่อันนี้เจดีย์เขาอยู่ ข้อมูล เผื่อเราเข้าอุโมงค์ แล้วก็ขึ้นไปชมเจดีย์ เราอยู่เชียงใหม่มาเกือบ 10 ปี จริงๆวงนี้เขาสร้างขึ้นเพื่อให้ วิปัสสนา หลวงพ่อสงบมากๆ เข้าใจเข้าใจเลยว่าทำไม มานั่ง สมาชิก รับ เหมือนแบบ ที่นี่เหมือนหลุดไปอีกครั้ง เจดีย์อยู่บนหลังคาจ้า เวลาเขามาเวียนเทียนรอบเจดีย์เขาก็ขึ้นมาบนนี้ ก็เคยมาหรือยังคะ อาทิตย์ว่าข้อมูลแน่นเชียวนะคะคือจุดให้อาหารปลาให้อาหารนกนะคะ เรียกว่าเป็นอีกมุมพักผ่อนในวัดนี้เลยค่ะ ก็จะมีสะพานข้ามไป บางทีน่าจะเป็นอะไรมากกว่าเพราะว่าตอนเราว่าเข้าอุโมงอ่ะคนมีอยู่เท่านี้เลย ทำไมไม่แปลกที่สุดพี่ไม่เคยมาแต่พี่ไม่เคยเข้าอุโมงค์ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดที่ 3 กันแล้วนะคะที่นี่ก็คือวัดสวนดอก และข้างหลังเรานะคะตรงนี้ที่แบบ ขาวโพลนก็คือ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือนะคะที่สมัยก่อน ที่นี่เขาเคยเป็น สวนดอกไม้ แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็แบบ เปลี่ยนมาเป็นที่ฝัง กูอัฐิอะไรเงี้ยคะ บอกว่าชื่อวัดสวนดอกมาจากสวนดอกไม้มาจากสวนดอกไม้ที่สมัยก่อน เดี๋ยวเราไปไหว้พระชั้นข้างในเลยนะคะ ไฮไลท์ของเขาที่นี่คืออะไรเขาจะให้มาขอพรความรักกับเจ้าน้อยศุขเกษม อ้ายคือเป็นตำนานรักระหว่างเจ้าน้อยกับมะเมี๊ยะนะคะคือแบบ เป็นตำนานรักที่แบบว่ารักรักมั่นคง แสดงว่าคนไม่มีคู่ ก็มาขอได้และคนมีคู่ สรุปเรารู้เรื่องนี้ได้มาจาก สวรรค์ พี่ไม่รับที่ไหนนะ โรงเรียนยุพราช สุดยอดมากค่ะ วันที่ 4 แล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดโลกโมฬีค่ะ ที่นี่เขาจะมาขอพรความรักนะคะจากเจ้าแม่จิรามาหาประพันธ์ ไปไหว้พระ ที่เห็นนะคะวิหารนี้นะคะจะเป็นตัวไม้ ตอนนี้นะคะเราจะไปไหว้ขอพรความรัก ที่เขาลืมเรื่องกันมากนะคะมาเชียงใหม่จะต้องมาไหว้ที่นี่เลยทุกคน คือสมัยเรียนเราก็เคยมาไหว้ที่นี่เหมือนกัน ถ้าเรามีคู่แล้วอ่ะถ้าเรามีคู่แล้วก็มาไหว้ได้ เขาว่ากันว่าคู่ไหนแบบมาว่ะ ว่าเราเลิกกันน่ะคือเจ้าแม่คัดคนออกเราลืมไว้บน นี่ทุกคนนอกจากที่นี่จะดังเรื่องขอพรความรักแล้วนะคะเขายังมีหนี้ ละครเรื่องอื่นๆอีกมากมาย นี่ของหวยที่สำคัญเขามีบอกเรียบร้อยแล้วว่าบนไข่ไก่บนอะไรแก้ มีอะไรผลไม้เท่าไหร่นะคะแล้วจะให้ตามนี้ล่ะทุกคนไปเลย ถนัดอะไรใครชอบใส่ในซับด้วยค่ะ ไกลไหมคะวันที่ 5 เราจะก้อยพับดอกบัวดอกบัวได้แล้วค่ะ รีบย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาเลย ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระสิงห์นะคะเป็นวันที่วัดพระสิงห์ คือก็เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่อีกเหมือนกันที่แบบอยู่ครูจังหวัดมาวัดพระสิงห์นะคะ เป็นวัดประจำปีเกิดปีมะโรงนะคะหรือว่าปีงูใหญ่นั่นเองตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะ จะไปที่วิหารลายคำนะคะซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์นะคะ แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไประหว่างที่เดินอยู่ขอถามพี่เจนนิดนึงว่าขอโทษ ทำไมนานขนาดนั้นเสร็จก่อนตลอดเลย เทคนิคการขอพรอะไรหรือเปล่า กลางคิดว่าทุกคนนี่แหละเรากำลังจะเผย ความลับให้ทุกคนรู้ค่ะนั่นคือเคล็ดลับการขอพร ใครรับนี่ซึ่งน้องก้อยก็ไม่เคยรู้มาก่อนให้คืนเงินต้นออฟฟิศ แนะนำชื่อตัวเองก่อนนะ นะโมตัสสะ จบก่อนเพื่อให้เราอ่ะมีความลับ ติดเรานี่ พลังจิตเรานิ่งปุ๊บอย่างนี้ค่ะ เราก็จะเอาง่ายๆก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าจะสาธุกับเราด้วย ประมาณนั้นเขาก็จะนอนเหมือนกัน เหมือนเตรียมพร้อมที่จะรับฟังที่เราจะขอพรแหละ คือพี่ลองดูจากกับตัวเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็ ขอคำว่าบอกชื่อเธอบอกชื่อตัวเองแล้วก็วันเดือนปีเกิดอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็มันบอกว่า ขออะไรขอพรอะไรใช่เข้าไปทำไมอะไรประมาณนี้ค่ะ มันบอกแต่สำเนาให้ชัดเจนแล้วก็บอกไปด้วยว่าเอ้ย ทำสิ่งนี้ไปอ่ะมันช่วยเหลือสังคมหรืออะไรยังไงได้ว่าอันนี้คือสิมีแต่ร่างเหมือนเราแบบมีเป้าหมาย แต่คนเขาบอกว่าเป็นสีเหลืองที่วิทยาพี่ก็มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องจริงนะ การขอพรเอามันมาสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตเราอ่ะที่ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะ มันทำให้เราแบบ เอากลับไปใช้ Line เป็นพยานใช่เหมือนหลอกสมอง อีนี่เองนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงนาน ทุกคน ลองเอาทิ้งนี้ไปขอหมอนแล้วใครขอแล้วได้ผลน่ะ comment บอกเราด้วยนะ เดี๋ยวเราไป OK จริงๆ วัดทั่วไปเขาจะ เขียนภาพพุทธประวัติหรือว่าภาพ มีแต่ว่าที่เนี่ย เขาจะเขียนเรื่องสุวรรณหงส์กับเรื่องสังข์ทอง ถึงแม้ว่าสีมันจะถลอกแล้วนะ เขาเขียนเรื่องนั้นแหละ ทุกคนคิดเรื่องอะไรล่ะคะ สุวรรณหงส์ ฝั่งนึงเป็นตัวหูฟัง สังข์ทอง เก่าแก่มาก เราอยู่เชียงใหม่แต่เราก็ไม่เคยมา เข้านะโอเคพี่เคยมามาสวดมนต์นี่เขาจะ แต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนน่าจะเริ่มกลับมาจากละปีนี้ไม่แน่ใจต้องติดตามกันอีกทีนึงแล้วก็ มีผู้คนนำมาปรับมาว่าเราทำเยอะมากใช่แต่พี่ก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่ วันที่ 6 แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเจดีย์หลวงนะคะ ถ้าอยู่ตอนนี้เราเวลาดีมากทุกคนตอนนี้ 12:30 อยู่เลย ตามนี้นะคะบอกเลยว่าคือเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือว่าใหญ่ที่สุดในล้านนา ที่เห็นว่าเจดีย์ตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งองค์นะคะเพราะว่า เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะในสมัยพระนางจิรประภามหาเทวีนะคะ ก็เลยทำให้ส่วนของยอดถล่มลงไป ยังคงเหลือฐานไว้ให้เราได้ชื่นชมจริงๆที่นี่มันจะมีนะนานๆความสุข ศิลปะความอาร์ตๆๆอย่างนี้ใครจะมีเหมือนแบบเหมือนที่ช่วยมาเติมให้ น้องอ่ะเต็มราคาทุกคนต้องติดตามนะติดตามดูเอาว่าเขามีเทศกาลนะวันไหนบ้าง นานๆทีเขาก็จะมีทีมนี้เขาก็จะเป็นมันรับแสงไปคือสวย เฮ้ยแต่งสีกับวัดเข้ากันดีมากอ่ะเราเราแล้วมัน มันดูแบบลงตัวไปหมดเลย องค์เต็มนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ตามประวัตินะคะเขาบอกว่าพระธาตุเจดีย์หลวงเนี่ยครั้งนึงเคยเป็นที่ประดิษฐาน ฐานพระแก้วมรกตนะคะตอนที่ถูกอัญเชิญมาไว้ที่เชียงใหม่นะคะ ก็ที่นี่เขามีประเพณีใส่ขันดอกด้วยทุกคน ดอกเสาอินทขิลนะคะจะอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้นะคะเราอยู่หน้า หัวเสาอินทขิลนะคะซึ่งเขาห้ามผู้หญิงเข้านะคะเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนตากล้องเข้าไปเก็บเงินสด ข้างในแล้วกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าท้าวเวสสุวรรณแล้วนะคะที่นี่เรียกว่าเป็นท้าวเวช ที่ติดท็อปทรีนะคะที่ต้องมาไหว้ในเชียงใหม่เลย ใครที่เป็นสายนี้นะคะต้องมาเดี๋ยวเราไป วัดที่ 7 แล้วนะคะทุกคน บ๊ายบาย คุยแล้วค่ะไว้ที่ 7 วันนี้คือวัดดวงดีนะคะอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เลยแบบว่าเดินไปได้นะคะ อะไรคือวันนี้นะคะ ถ้ามาแล้วจะต้องไปไหว้ครูบาดวงดีค่ะเขาเชื่อกันว่ามาไหว้วัดนี้นะคะดวง เราจะดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดดวงเราไม่ดีมันก็จะดีขึ้นก็คนกลับร้ายกลายเป็นดีนะคะ อยากแนะนำกันนะที่รัก พี่เจเป็นไงบ้างคะจากประสบการณ์กันมาไหว้ที่วัดดวงดีจริงๆวัดนี้ค่ะอาจารย์ เขารับหนังสืออักขระนะไม่ใช่ตอนนั้นช่วงนั้นรู้สึกเหมือนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลย อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ขยันไม่ตั้งใจและขยันตั้งใจเต็มที่ทุกงานทุกคน แต่มันก็ไม่ได้ดีสักทีอะไรจ๊ะแล้วก็เลยลองมาไหว้ดูตามที่อาจารย์เขาบอกตรงๆ และเราก็รู้สึกว่ามาทำงานด้วย ใช้ชีวิตก็โล่งคืนทำงานง่ายขึ้นทุกวันแล้วก็ได้มาทำคลิปเป็น YouTube สมใจนะคะทุกคน โอเคตอนนี้เรากี่โมงคะน้องก้อยตอนนี้ เพิ่งจะ 1:00 น 1:00 น ทุกคนเราชอบซนนี้ของเชียงใหม่สามกษัตริย์ ตอนนี้ก็ต้องอยู่ตรงสามกษัตริย์เนาะก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวเดี๋ยวดูก่อนนะว่าร้านไหนยังเปิดอยู่บ้างเพราะร้านแถวนี้ เขาปิดไวไฟตั้งแต่เช้าแล้วใช่เขาให้เขาหายดีแล้วทำคานแล้วจะพาไปกินร้านขนมหวานเจ้าดัง ก็เลย ตอนนี้ยอดก็อยู่ถนนแห่งของกินนะลูก ก็มีชีวิตชีวาร้านอาหารเก่าแก่ทางทั้งหมดเลย จะเป็นหวานละมุนนะคะลิ้มเหลาโหงวนะคะว่าวันที่กินขนม ตือคาโคช้างม่อยข้าวมันไก่กฤษโอชาข้าวมันไก่เกียรติโอชาก๋วยเตี๋ยว แล้วก็มีอีกอันนึงด้วยเป็นเหมือนไอติมไอติมมะพร้าว ตับวัวลําโบราณคนมันจะเป็นฟิวมันเครื่องปั่นนิดนึงเนี่ยอร่อยมากเลยว่าวันนี้เรามีเวลา ไฟมาคิดอื่นๆ ตบท้ายด้วยกาแฟเพราะว่าตอนนี้ทุกคนน้ำตาลตก สร้างแรงทรายก็กินขนมหวานกับกาแฟที่ร้านหวานดีนะคะไปกันเลยค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกัน เขาใช้น้ำผลไม้สดเธอ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัด พี่ 2 วันเท่านั้นก็คือวันนี้ด้วยกับที่สุดท้ายคือพระธาตุดอยคำ ป้าแดงที่นี่ดังเรื่อง พระพิฆเนศนะคะพี่พลอยต้องมา บอกเลยว่า ที่นี่เขาสั่งกันเอง มาก่อนเดี๋ยวพาไปไหว้ก่อน เราต้องไปบูชาเหมือนจะมีเขาจะมีเซ้น เอาไว้ใส่ตอบไหว้พระพิฆเนศนะคะ มีบอกอายุ 12 ปี 59 10 ทำอะไรบ้างอ่านให้ทุกคนฟังกันเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นเนาะ ทุกคนเมื่อกี้เราก็พาไปไหว้ขอให้หนึ่งแล้วนะคะเวลาเรามาเรามาที่วัด ไปไหว้พระวิหารนะคะ แล้วข้อ 2 เอายังไงต่อคะหนูก็ส่งนะคะเขาบอกว่าให้จุดธูปในตะเกียงเจ้าชีวิตตรงหน้าหอมหาเทพ บูรพาจารย์แล้วสวดคาถาขอพรองค์พระพิฆเนศ 1-3 จบ พอถามเสร็จแล้วก็คือให้นำเครื่องที่กำ ชุดขอพรนั้นเองนะคะก็ไปวางบนแท่นวิธีหน้าหอมหาเทพข้างล่าง กระดิ่ง 9 ครั้งดังๆนะคะขอให้ชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลก้าวข้าม อุปสรรคก้าวข้ามปัญหาแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปพบแต่สิ่งที่ดีๆ 25 มันก็ กระซิบที่หูนะคะเจ้านั่นเองนะคะเชื่อกันว่าเจ้ามุสิกะนะคะเป็นเลขาของทวีป มีคะแนนนะคะคือเวลาเราขอพรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบไปบอกพระพิฆเนศให้เรานะคะทุกคนก็คือ เอามือปิดหูข้างใดข้างหนึ่งของหูของหนูไว้นะคะแล้วก็กระซิบขอพรตามสิ่งที่ ที่เราต้องการค่ะนะคะให้หยิบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเทลงบนศิวลึงค์ แล้วเอาฝ่ามือรองรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วเอามาลูบศีรษะของเรานะคะ พอเราเสร็จพิธีด้านบนหอแล้วนะคะแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างนะคะเพื่อมาล่อท้อง องค์พระพิฆเนศค่ะใต้หอมหาเทพนะคะ 3 รอบนะคะ เสร็จแล้วข้อที่ 8 นะคะให้เราขึ้นไปอบเก่าไม้สักทองหลวงข้างพระประธาน เสาเอกเสาโทเสร็จแล้วดึงระฆัง 1 ครั้งค่ะ นาทีสุดท้ายนะคะกลับไปจุดบูชาธัญพืชนะคะขอโชคขอลาภปิดทองพญาเต่าบุญโชคบนล่าง ตั้งเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ดูก่อน พิธีทั้งหมดที่อะไรวัดป่าแดดแล้วเรามองว่ามันก็ดีนะเขาจะมองว่าเป็น มันก็ไม่ขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเราเปิดใจทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ตัวพี่เองอ่ะ เคยมาขอพรที่นี่แล้วได้จริงๆด้วยได้ที่เมียจะมีแบบม้วนเวลาทุกคนลองมาขอพรดู คะแนนในหออะคือฉบับมีมวลของความหวังความสุขหรือแบบมั่วๆ อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็อันนี้มาถูกเรารอๆมาๆทุกรอบอ่ะ ได้ทุกรอบเลยนะถ้าอย่างรอบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหม แล้วสอนใครใครมาขอพรที่นี่เราได้ก็ช่วยเขาเหมือนกันข้างล่างนะทุกคนได้เดี๋ยวตอนนี้เรามีอีกวัดนึงนะคะแล้วตอนนี้ ออกมาก็ดูทำได้แล้ว กรณีรออีกแป๊บนึงนะคะเจอกันอีกทีวัดพระธาตุดอยคำเลย วัดสุดไหว้เจ้าแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำนะคะ วันก่อนว่าใช่แต่มึงจริงต้องมาใครยิ่งมาไกลยิ่งขอพรได้เพราะ เราบ้านหลุม ที่นี่นะคะจะได้ทันใจที่เขาดังนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะ ประวัติของพระเจ้าทันใจเขาดังเพราะว่า เขาสามารถสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็วก็เลยเรียกว่าทันใจนะคะ มันแบบเป็นปาฏิหาริย์นะว่าแบบที่ทำให้สร้างเสร็จได้เร็ว เขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้ามาขอพรที่นี่สำเร็จทันใจ ไปไหว้กัน เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็หลวงพ่อพูดได้ เรียบร้อยแล้วที่สำคัญรอได้ไม่พอแล้วแหละฝนตก วันนี้เราทำเวลาได้ดีมากเลยเนาะเผื่อเพื่อนๆมาทำ 6:30 น ถึงหน้ามชนะคะอยู่ตรงครูบานะคะก็คือตักบาตร การเรียบร้อยนะคะแล้วแต่มันก็ หลานมาเรื่อยๆค่ะทุกคน กำลังดีเลยแหละสงสัยถามพี่ แปลว่าเวลาเรามาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้พระไปหาอนุสาวรีย์ไป ต้องขอพรไหมไปแต่แชร์ไอเดียรัจฉานความเป็นความคิดแล้วกันนะ มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของความเชื่อของแต่ละคนเนาะ คือถ้าสมมุติอย่างอย่างเราใช่ไหมถ้าสมมุติเราเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนนึงละกันถือศีล 5 บาป แล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะทำได้ไงอะไรที่นี่ ประเด็นคือเวลาเราบอกว่าเราเป็นคนดีแล้วล่ะทีนี้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจเอ็นดูเราก็ได้นะทุกคนเขาจะรักเรานะ เราไม่เคยขอดูคนไม่ออก เราไม่เคยขออะไรก้อยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอยากได้อะไรเขาก็อยากได้อะไรอยากได้อะไรอ่ะการมาว่า ไหว้พระทำบุญเลยนะคะแล้วก็เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรปภเนี้ยมันเท่ากับว่าเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการ ที่เราอยากได้ให้เรามีเป้าหมายอย่างนี้ก็อย่างน้อยซื้อให้ท่านได้รับรู้ถูกเขาจะช่วย ช่วยดันอะไรเราอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทุกคนไม่ขอเท่ากับว่า เขาก็ไม่รู้ไงฮ่าๆๆ ใช่แต่เราก็ต้องแบบเป็นคนดีจากภายในสู่ภายนอก ไปไหนกันดี ไปไหนกันดี กระจกเปลี่ยนชื่อไหม กินหมูได้รู้กันและกันหากมีใครอยากอยากให้ไปที่ไหนหรือไปหมูที่ไหนในเชียงใหม่นะก็ comment บอกได้ จะไปพาคุณไปนะคะเพื่อนๆไปละกันนะคะ จากกันไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะนะคะ Subscribe หลักไว้เลยเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ กลับรายการ

See also  สงขลาคีรี​รีสอร์ท​ | รีวิวที่พัก​