อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด แก้ปัญหาลักลอบขุดหินพระธาตุ | จับตาสถานการณ์ | 21 ก.ค. 66

Table of Contents

1. ความสำคัญของอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด

อุทยานฯเขาสามร้อยยอด แก้ปัญหาลักลอบขุดหินพระธาตุ - YouTube

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอดเป็นอุทยานธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาเยือน แต่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชที่หายากที่สุดในประเทศ การรักษาสัตว์และพืชที่อยู่ในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ภูมิประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

2. ปัญหาการลักลอบขุดหินพระธาตุในอุทยาน

เมื่ออุทยานฯ เขาสามร้อยยอดเริ่มเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการลักลอบขุดหินพระธาตุ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอันเป็นมรดกของชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็ว การลักลอบขุดหินพระธาตุนี้มีผลกระทบต่ออาชีพและระบบนิเวศน์ในพื้นที่เสียหายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังทำให้สัตว์ป่าและพืชหายากที่อาศัยอยู่ในอุทยานมีความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกัน

3. มาตรการควบคุมและเจาะจงป้องกันการลักลอบขุดหินพระธาตุ

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด แก้ปัญหาลักลอบขุดหินพระธาตุ | จับตาสถานการณ์ | 21 ก.ค.  66 - YouTube

เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบขุดหินพระธาตุในอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด การควบคุมและเจาะจงป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการดูแลและตรวจสอบสำนักงานและแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่ามีการก่อการร้ายและการลักลอบขุดหินพระธาตุเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังควรมีการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการเดินทางที่อาจเป็นอันตราย

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้คงอยู่ได้ยาวนาน โดยจะต้องมีการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

5. บทบาทและความสำคัญของผู้สนับสนุนในการอยู่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ข่าวจับแก็งลักลอบตัดหินพระธาตุสามร้อยยอด  หวังนำไปแกะสลักทำพระพุทธรูปและเครื่องประดับ

เพื่อควบคุมและป้องกันการลักลอบขุดหินพระธาตุในอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบทบาทและความร่วมมือของผู้สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษาและการเข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

See also  [VLOG] 10 จุดเช็คอินหัวหิน ปราณฯ สามร้อยยอด ไปแบบที่ไม่เคยไป!

6. เส้นทางการเดินทางและสิ่งที่ควรระวังในการเยือนอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด

การเดินทางไปยังอุทยานฯ เขาสามร้อยยอดต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ควรเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังควรระวังการท่องเที่ยวที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติในพื้นที่ เช่น การทิ้งขยะอย่างไม่เป็นระเบียบหรือการก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

7. ความสำเร็จของการควบคุมปัญหาการลักลอบขุดหินพระธาตุ

ห้ามตัดหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด l TNNประเด็นใหญ่ 21-07-2566 - YouTube

ในปัจจุบัน การควบคุมปัญหาการลักลอบขุดหินพระธาตุในอุทยานฯ เขาสามร้อยยอดได้รับผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จที่สำคัญคือลดขนาดของกลุ่มที่ทำการลักลอบขุดหินพระธาตุลง ทำให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่เริ่มกลับคืบควบคู่กัน นอกจากนี้ยังทำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แบบยั่งยืน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แบบยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่ได้ยาวนาน โดยการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นไปในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

9. การสร้างความต่อเนื่องในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ข่าวหน.อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด แจงเหตุนักท่องเที่ยว  โดนไล่จากจุดกลางเต็นท์กลางดึก

การสร้างความต่อเนื่องในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการลักลอบขุดหินพระธาตุในอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด ควรให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและภูมิประเทศ นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้กับชุมชนในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับบุคคลในชุมชนและนักท่องเที่ยว

10. การส่งเสริมการรับรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการรับรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่ได้ยาวนาน ควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกซึ่งซื้อใจและสื่อสารถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

สรุป

บ้านเมือง - อช.เขาสามร้อยยอดทำพิธีขมาพ่อปู่เขาสามร้อยยอด  และเปิดสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบัว

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอดเป็นที่สำคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนและมีความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบขุดหินพระธาตุในพื้นที่นี้เป็นปัญหาที่ต้องระวังและมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด การส่งเสริมให้กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่และควบคุมการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืน

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด แก้ปัญหาลักลอบขุดหินพระธาตุ | จับตาสถานการณ์ | 21 ก.ค. 66
[VIDEO]“ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ เป็น 1 ใน 5 ความเชื่อด้านโชคลาง ที่ผลสำรวจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยให้ความเชื่อมากที่สุด และทำให้ธุรกิจด้านความเชื่อยังเติบโตได้มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ในช่วงหลังโควิด-19 แต่ผลอีกด้านมันคือความเสียหายของสภาพแวดล้อม สิ่งที่เป็นภาพสะท้อนได้ชัดคือ เขาสามร้อยยอด ที่ถูกลักลอบขุดหิน ที่เรียกว่า หินพระธาตุ

ชมรายการจับตาสถานการณ์ ย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng

#สภาพแวดล้อม #เขาสามร้อยยอด #ลักลอบขุดหินพระธาตุ
———————————-

See also  คาเฟ่ ลาดพร้าว: สัมผัสประสบการณ์การชิมกาแฟที่หรูหราและเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำใคร

👉 กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
TikTok : http://www.tiktok.com/@thaipbs
YouTube :

/ thaipbs ”

เนื้อหาของวิดีโอ อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด แก้ปัญหาลักลอบขุดหินพระธาตุ | จับตาสถานการณ์ | 21 ก.ค. 66


เพิ่มความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งใน 5 ความเชื่อ ด้านโชค ที่ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบไปนะคะว่าคนไทยให้ความเชื่อมากที่สุด แล้วก็ทำให้ธุรกิจด้านความ ความเชื่อเติบโตได้มากกว่า 100% เลยคุณผู้ชม ในช่วงระยะเวลา หลังโควิด 19 ผลอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือความเสียหายของสภาพแวดล้อม สิ่งที่คงจะเป็น สะท้อนได้ ชัดเจนก็คือเขาสามร้อยยอดค่ะ ถูกลักลอบขุดหิน ที่เรียกกันว่าหินพระธาตุแล้วก็ทำให้อุทยานต้องลุกขึ้นมาทำอะไร ที่ไม่เคยทำมา เป็นครั้งแรกค่ะ ภาพแบบนี้ขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดระบุว่า เพื่อที่จะขอขมาพ่อปู่เขาสามร้อยยอดค่ะ พิธีนี้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้า ที่พิทักษ์ป่าที่กำลังเผชิญกับการ คุกคามของกลุ่มลัก ภายในเขตพื้นที่อุทยานค่ะ ถ้ามองจากมุมสูงนะคะจะเห็นสภาพพื้นที่ในเขตอุทยานที่เกิดเป็น ขนาดใหญ่เป็นบ่อกระจายตัว นับ 10 แผ่นค่ะ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่านี่คือความพยายามที่จะลักลอบ ตัดหินพระธาตุ ซึ่ง ขึ้นมานาน 10 10 ปี และเริ่มรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาค่ะ นี่คือไข่มุกถ้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หินพระ ตามเรื่องเล่าปากต่อปากค่ะ อ้างว่าเกิดจากนายพรานคนนึงไม่สามารถจะไปล่าเก้ง ในเขตเขาสามร้อยยอดได้ ถึงแม้จะสบโอกาสยิงได้หลายครั้งแต่ก็ยิงไม่ออก แล้วก็เชื่อว่าเป็นเพราะเก้งเนี่ยไปกินน้ำจากโขดหินที่มีลักษณะเช่นนี้ จึงเชื่อได้ว่าหินทำให้มันคงกระพัน แล้วก็เลยทำให้หินกลายเป็นเรื่อง เรื่องเล่า กลายเป็นที่หมายปอง Teacher เรื่องเล่านี้ค่ะ แล้วจุดที่เสียหายหนักๆก็คือจุดที่ถูกเรียกด้วยชื่อที่เป็นมงคลค่ะเช่นถ้ำมังกร เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าคนที่เข้าไปลักลอบตัดหินในพื้นที่ก็คือชาวบ้านค่ะพวกเขาจะเอา เอาหินออกมาขายเองให้กับ ร้านที่รับซื้อ มีใบสั่งมาจากประเทศ ประเทศอ่ะนะคะจากชาวต่างชาติ โดยพอตัดหินได้แล้วราว 30 กิโลกรัมหินเหล่านั้นก็จะถูก ลดขนาดลง เพื่อให้ง่ายต่อการลงลำเลียงลงมาจากเขานะคะ ถ้าพบว่าเป็นเป็นความ ผิดซึ่งหน้า หน้าที่จะสามารถใช้มาตร 19 ของพรบ อุทยานเขาดำเนินคดีได้ค่ะ แต่ที่ต้องเล่าเพราะมันเป็น ปัญหาคุณผู้ชมน่าหนักใจเลยทีเดียวเพราะถ้าเห็นเหล่านี้ถูกลำเลียงออกมานอกเขตอุทยานได้ สถานะของ หินจะไม่ใช่ของป่านะคะดังนั้นก็หมายถึงว่าถ้าหลุดออกมาแล้วจาก โอกาสที่เจ้า ที่จะใช้กฎหมายเข้าจับกุมดำเนินคดีมันเป็นเรื่องยากมาก ถ้ามีการโปรโม ประวัติเรื่องเป็นหินพระธาตุ มีความสวยงาม โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ เขานิยมมากครับทั้งจีนทั้งเกาหลี ราคาก็ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่า บริเวณที่เป็นเขาหินปูนทั่วประเทศนะครับ ที่มีถ้ำมีอะไรต่างๆ สามารถจะพบกับหินพระธาตุในนี้ได้แน่นอน ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เขาสามร้อย แต่คันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ มันเป็น ความเชื่อ แหล่งกำเนิด มันอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่อื่นยังไม่มีการ หรือว่ามีการทำ ผมเองก็ไม่อยากจะให้ต้องไป สร้างประเด็น บริเวณจุดอื่น ที่เขา ผมอยากให้เรื่องแบบนี้มันจบนะที่ตรงนี้ แต่ในทางธรณีวิทยาค่ะเห็นพระธาตุก็คือหินปูน ซึ่งพบได้ในถ้ำหินปูน เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในถ้ำที่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมันตายลงไปก็จะเกิดการทับถมกันขึ้น มานะคะแล้วก็กลายเป็นแร่ฟอสเฟต ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตะกอนกึ่งแข็งตัวค่ะ และส่วนที่เขาเชื่อกันหนักๆว่ามันหมูได้ก็คือไข่มุกถ้ำอ่ะนะคะไข่มุกธาตุใน แคลไซต์ค่ะ มีความบริ พอกตัวด้วยสารหินปูน สายฉันนั่นเอง สภาพภูมิอากาศในสมัยโบราณ พ่อเป็นอย่างไร ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ กระดูกสัตว์เกิดขึ้น ทั้งหมดที่อาจจะมี พระออกเรณู สัตว์เอ้ย ต่างๆได้ประมาณ บางแห่งประเภทนี้เราเจอกระดูก กระดูก หรือเครื่องไม้เครื่องมือ ของคนโบราณก็ มีบทบาทสำคัญใน ปรึกษาด้านโบราณคดี รวมทั้งเมื่อกี้ผมดู ให้ดูตำแหน่งการเกิดตรงนี้ ไม่สามารถบ่งบอก วิวัฒนาการของเปลือกโลกในบริเวณนี้ได้ด้วย ศึกษามากมายเลยมากมายเลย ก็ก็มี ถ้ามัน ถ้ามันไป หลักฐานที่ทำให้ ข้างบนมีรอยยิ้ม ถ้ามันมีรอยแตกเยอะๆ Google อาจจะเกิดพังแบบนี้ได้ แต่ว่าถ้าเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร เราอาจจะเห็นได้นะคะว่าที่เจ้าหน้าที่ต้อง ตัดสินใจใช้วิธีการมูชนมูแบบ ก็คืออยากจะเอา ฉันเชื่อไปลดความ ความเสียหายค่ะเพราะถ้าปล่อยให้มีการลักลอบ หินไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปลี่ยน และนั่น ถึงความเสียหายต่อระบบนิเวศค่ะ คุณอรรถพลเจริญชันษารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำ ให้หน่วยงานในพื้นที่ ไปทำความเข้าใจกับผู้นำ ชุมชนและชาวบ้านค่ะว่าการลักลอบตัดหินในเขต อุทยาน ถือเป็นการกระทำความผิดตามพรบอุทยาน ปีกพุทธศักราช 12 มีโทษหนักเลยนะคะ และเตือนคนที่รับซื้อหินจากคนที่ลักลอบตัดด้วย ถือว่าเป็นการ กระทำความผิดค่ะ

See also  ไปกับปลาย : เที่ยวเชียงใหม่กับหมอปลาย สายมูไปวัดไหนขอพรปัง?!