รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์

Table of Contents

1. คำนำ

รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน |  สำนักข่าววันนิวส์ - YouTube

ในบรรดาเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริญก้าวกระโดดในประเทศไทย กระบี่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความน่าสนใจมากที่สุด ด้วยธรรมชาติที่งดงามและอาณาเขตที่หลากหลาย การท่องเที่ยวในกระบี่มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาและเติบโตของโรงแรมและที่พักอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การควบคุมและตรวจสอบในด้านอนุญาตโรงแรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ที่มาพักผ่อนในกระบี่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน

See also  เมืองติดทะเลที่น่ารักที่สุดในอังกฤษ ‘Brighton’ !!! | อาสา พาไปหลง

2. การตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่

รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน |  สำนักข่าววันนิวส์ - YouTube

ในปัจจุบัน การตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นการคัดกรองและตรวจสอบโรงแรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้มาพักผ่อนในเมืองนี้ หน้าที่นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเมืองกระบี่และทีมงานในสำนักงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว การตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมจะใช้เวลาและแรงงานมาก จึงต้องมีการจัดทำแผนงานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม

รวบปลัดอำเภอเมืองกระบี่” เรียกรับผลประโยชน์ ขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  - YouTube

เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปลัดเมืองกระบี่ได้เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนห้องพักที่โรงแรมมี การเรียกรับเงินนี้จะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่ ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

4. ผลกระทบของมาตรการนี้

รวบปลัดอำเภอกระบี่ ทุจริตต่อใบอนุญาตโรงแรม | คมอาชญากรรม - YouTube

การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่จะมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญในทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น เงินที่ได้รับจากการเรียกรับจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรม ทำให้สามารถสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบได้ นอกจากนี้ การเรียกรับเงินยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับงานที่ทำอย่างหนักและเสียสละ

ในระยะยาว เมื่อระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัย นักท่องเที่ยวจะมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับบริการที่ดีและมีมาตรฐานสูง ทั้งนี้จะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกระบี่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

5. ข้อเสนอแนะ

รวบ "ปลัดอำเภอ จ.กระบี่" เรียกเงินแสน แลกต่อใบอนุญาต รร. |  เนชั่นทันข่าวเช้า | NationTV22 - YouTube

เพื่อให้มีการดำเนินการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการกำหนดแผนงานและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารและการสนับสนุนระหว่างทีมงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อให้การตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. สรุป

รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน |  สำนักข่าววันนิวส์ - YouTube

การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่เป็นมาตรการที่สำคัญในการควบคุมและตรวจสอบโรงแรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในเมืองนี้ มีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเรียกรับเงินนี้จะส่งผลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและมีความมั่นใจในคุณภาพของการบริการที่ได้รับ

7. FAQ

Q1: เงินที่เรียกรับจากการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมจะถูกใช้ในสิ่งไหน?

A1: เงินที่เรียกรับจะถูกใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมที่ดีกว่าเดิม

Q2: มีผลกระทบอย่างไรต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกระบี่?

A2: การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรมจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน พวกเขาจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในการเข้าพักในโรงแรมในกระบี่

See also  อาจารย์ยอด : ถ้ำเสือ แดนคนธรรพ์ [น่ารู้]

Q3: ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรทำอย่างไรเพื่อให้การตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่น?

A3: ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรกำหนดแผนงานและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และควรมีการสื่อสารและการสนับสนุนระหว่างทีมงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว

Q4: การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรมมีผลกระทบในระยะยาวอย่างไร?

A4: ในระยะยาว การเรียกรับเงินจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัย นักท่องเที่ยวจะมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับบริการที่ดีและมีมาตรฐานสูง

Q5: สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมีระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมที่ดีมากยิ่งขึ้นคืออะไร?

A5: นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในการเข้าพักในโรงแรมในกระบี่

8. สรุปและข้อเสนอแนะ

การเรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรมในกระบี่เป็นมาตรการที่สำคัญในการควบคุมและตรวจสอบโรงแรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในเมืองนี้ การเรียกรับเงินนี้จะส่งผลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและมีความมั่นใจในคุณภาพของการบริการที่ได้รับ

รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์ [VIDEO]

“ตำรวจสอบสวนกลาง ประสาน ป.ป.ท. และป.ป.ช. รวบปลัดอำเภอเมืองกระบี่เรียกรับผลประโยชน์ ขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม #รับเงิน #สินบน #ส่วย #ธุรกิจโรงแรม
_______________________________________
“”สำนักข่าววันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าว มั่นใจวันนิวส์””
ติดตามชม #สำนักข่าววันนิวส์ ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ #ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31
_______________________________________
ละครดี วาไรตี้เด็ด ดูฟรีผ่านแอป #oneD
ดูบนเว็บ : https://bit.ly/3rmYls1
ดูบนแอป : https://bit.ly/3JgNpCp
#one31 #ข่าวช่องวัน”

See also  รีวิว เขาทองฮิลล์คาเฟ่ กระบี่ (Khaothong Hill Cafe)

เนื้อหาของวิดีโอ รวบปลัดเมืองกระบี่ เรียกรับเงินขอต่อใบอนุญาตโรงแรม | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์

ผู้ประกอบการโรงแรมที่กระบี่ ไปยื่น เสนออยากจะขยายโรงแรม ปลัดอำเภอเมือง ปรากฏว่าถูกเรียกรับผลประโยชน์ ก็เลยไปแจ้งทำปพผลปรากฏว่ามีการซ้อนแผน บุกเข้าไปกับผมได้ครับ นี่ก็ไม่ส่งมาเป็นนาที ที่ตำรวจ ปปชร่วมกับปปช ไปจับกุม นางสาว ณิชาพรอายุ 10 ปลัดอำเภอเมืองกระบี่นะครับ ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ของตามที่ได้ประชุมเงินสด 1 แสนบาท ทำใส่รักเอาไว้ จับได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พฤติกรรมก็คือเมื่อช่วงเดือนประมาณสิงหาคมปี 2565 หรือปีที่แล้ว ผู้เสียหายประกอบธุรกิจโรงแรม อยู่ในพื้นที่อ่าวนางครับ มอบหมายให้ผู้จัดการไปยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตธุรกิจโรงแรมและขออนุญาต เพิ่มจำนวนห้องพัก เที่ยวอำเภอเมือง ปรากฏว่า หลังจากยื่นคำร้องผ่านไปหลายเดือนเอง ทางโรงแรมโรงแรมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเอกสารการตอบ อายุใบอนุญาต ทำไมมันนานจัง กระทั่งพฤษภาคม ปี 2566 ก็คือเดือนที่แล้ว ผู้ต้องหาแจ้งว่า การดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น มันมีค่าใช้จ่ายนะ ค่าใช้จ่าย พี่อยากได้ทุน 100000 บาทเอาไปทำอะไร อ้างว่าเป็นเงินที่ต้องดูแลเจ้านายข้างบน หากผู้เสียหายไม่ส่งมอบเงิน ดูแลตา ขอโทษค่ะไม่สามารถส่งเรื่องขึ้นไป อ้าว ก็เลยกลายเป็นปัญหาล่ะกูก็โทรมา ทางผู้ประกอบการก็เลยแจ้งความกับตำรวจปก่อน วางแผน สอนแผนเข้าจับกุม ดึงระยะเวลา ถึงเวลาจนขาด อายุ 60 ดีกว่า แล้วก็ต้องตี 3 ของให้ด้วย นักเตะเหล่านั้นมีที่อื่นที่ท่าน มีทุกข์ร้องเรียนไป แล้วก็มีกรณีบ้างก็ดีนะ ไปขอห้องพักดี เพื่อ อย่าเอาไปแลก เขาใหญ่ประมาณแสนกว่าบาท ลักษณะธุรกิจประกอบการ วิลล่าโรงแรมขนาดเล็กครับไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่ ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดครับตลอดข้อกล่าวหานะครับ แต่ตำรวจบอกว่าดูจากพฤติกรรมเชื่อว่าน่าจะทำ หลายครั้งครับ ก็เลยแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับ เพื่อผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์ โดนไปหลายข้อหา ดูละคร ซีรีย์ซิทคอม วาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี