ย่านอันตราย หลอน ในลอสแองเจลิส อเมริกา #มอสลา | Dangerous Zone in LA | Skid Row Downtown LA

ย่าน Skid Row ในลอสแองเจลิส เป็นหนึ่งในย่านที่มีความเสี่ยงและติดขัดทางสังคมอย่างมากในอเมริกา แหล่งข้อมูลนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับเกี่ยวกับย่าน Skid Row ในลอสแองเจลิส รวมถึงปัญหาที่พบในย่านนี้ ความหวาดกลัวที่คุณอาจพบ เรื่องราวที่เปลี่ยนไป และโครงการช่วยเหลือที่กำลังดำเนินอยู่ อ่านต่อเพื่อค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับย่าน Skid Row ในลอสแองเจลิสของอเมริกา!

Table of Contents

ความหมายของย่าน Skid Row

Dangerous zone in Los Angeles! Skid Row Downtown LA | ย่านอันตรายในลอสแองเจลิส โรงแรมหลอน #มอสลา - YouTube

ย่าน Skid Row คือบริเวณในเมืองที่มีการสะสมของประชากรไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้าน พื้นที่ดังกล่าวมักเป็นจุดหมายของโครงการช่วยเหลือสังคมและการป้องกันสังคมที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความยากจน บุคคลที่อาศัยอยู่ในย่าน Skid Row มักจะเผชิญกับความเป็นมาทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย และอุปสรรคทางสังคมอื่นๆ ซึ่งทำให้มีความต้องการในการช่วยเหลือที่เป็นอันใหญ่ในย่านนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลอสแองเจลิส

Dangerous zone in Los Angeles! Skid Row Downtown LA | ย่านอันตรายในลอสแองเจลิส โรงแรมหลอน #มอสลา - YouTube

ลอสแองเจลิสเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของคนรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญทางธุรกิจและด้านบันเทิง นอกจากนี้เมืองลอสแองเจลิสยังมีความสวยงามของธรรมชาติ เช่น เขาสีเขียวอันงดงาม และอากาศที่ชาวท้องถิ่นเรียกว่า “แสงแดดอันสดใส” อย่างไรก็ตาม ระบบสังคมในลอสแองเจลิสไม่ได้ดีเลิศเสมอไป ย่าน Skid Row เป็นหนึ่งในส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสังคมและความเป็นมาของเมืองนี้

แนวคิดสร้างสรรค์ในลอสแองเจลิส

Dangerous zone in Los Angeles! Skid Row Downtown LA | ย่านอันตรายในลอสแองเจลิส โรงแรมหลอน #มอสลา - YouTube

เมืองลอสแองเจลิสมีแนวคิดสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาทางศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะในย่าน Skid Row เอง หลายโครงการได้รับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในย่านนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล และหน่วยงานรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในย่าน Skid Row

ย่าน Skid Row: ย่านอันตรายในลอสแองเจลิส

สกิดโรว์ (ลอสแอนเจลิส) - วิกิพีเดีย

ประวัติความเป็นมาของ Skid Row

ย่าน Skid Row เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมีการเพิ่มสู่ที่อยู่ของผู้ไร้บ้านและผู้มีความยากลำบากในเขตในเมือง ชื่อ “Skid Row” มาจากคำว่า “skid road” ซึ่งในอดีตเป็นทางลาดสำหรับลากลางไม้ก่อสร้าง

สภาพทางสังคมและปัญหาของ Skid Row

ย่าน Skid Row เป็นสถานที่ที่มีความเป็นมาของสังคมที่ซับซ้อน สภาพทางสังคมและปัญหาที่พบในย่านนี้ได้รวมถึงความยากจนทางเศรษฐกิจ การติดยา การบาดเจ็บทางกายภาพและจิตใจ และการขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการสะสมของผู้รับการช่วยเหลือในย่าน Skid Row

กลุ่มเป้าหมายในย่าน Skid Row

ทำไม Los Angeles ถึงดูไม่ค่อยทันสมัย - Pantip

ย่าน Skid Row มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ประสบภัยจากความยากจน ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้บริโภคสารเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ถูกทอดทิ้ง การเข้าถึงการช่วยเหลือทางสังคมและบริการทางสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีโอกาสในการฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

ความต้องการในการช่วยเหลือ

ความต้องการในการช่วยเหลือในย่าน Skid Row คือการให้บริการเบ็ดเสร็จและอาชีพที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้ผู้รับการช่วยเหลือสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและร่ำรวยได้ โครงการต่างๆ รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์การฟื้นฟูชีวิตในย่าน Skid Row มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ต้องการ

See also  เที่ยวสุราษฎร์ธานี: การเพลิดเพลินในเกาะแสมสารทราย

ผลกระทบของย่าน Skid Row

ย่าน Skid Row มีผลกระทบทางสังคมและทางเศรษฐกิจในลอสแองเจลิส การมีจำนวนผู้ไร้ที่พึ่งที่สูงสุดในย่านนี้ส่งผลให้มีภาระกระทำทางสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่ไม่พอใจต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้รับการช่วยเหลือและประชากรในย่าน Skid Row

ความหวาดกลัวและความเสี่ยงในย่าน Skid Row

Los Angeles, USA] <3 พาเที่ยว L.A. นครลอสแอนเจลิส พร้อมวิธีการเดินทาง และพาชม The Wizarding World of Harry Potter - Pantip

ความเสี่ยงสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

เมื่อเราพูดถึงย่าน Skid Row เราต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน บางครั้งอาจมีการละเมิดทางกายภาพหรือการขโมยทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ามาในย่านนี้มาก่อน การปฏิบัติตนอย่างรอบคอบและการรักษาความต้องการส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยขณะเดินทางผ่านย่าน Skid Row

การคุ้มครองตนเองในย่าน Skid Row

เมื่อเข้าสู่ย่าน Skid Row การคุ้มครองตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ควรทราบถึงสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ เดินเป็นคู่หรือกลุ่ม และหลีกเลี่ยงการแสดงของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับหรือโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งควรเคารพและให้ความเคารพกับผู้รับการช่วยเหลือและประชากรในย่าน Skid Row

คำแนะนำในการเดินทางไปย่าน Skid Row

หากคุณต้องการเดินทางไปย่าน Skid Row ควรทราบข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แนะนำให้คุณติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวท้องถิ่น หรือเข้าชมเว็บไซต์ของท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม

เรื่องราวที่เปลี่ยนไป

รีวิว ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) x อเมริกา: เที่ยว 6 วัน 14 ที่เที่ยว – HASHCORNER

กลับมาจากย่าน Skid Row: ประสบการณ์ของบุคคลที่ผ่านมา

มีบุคคลหลายคนที่อยู่ในย่าน Skid Row และผ่านประสบการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของพวกเขา คนบางคนสามารถพบเจอโอกาสในการทำงาน การศึกษา หรือการฟื้นฟูจากสภาวะที่ยากลำบาก การสนับสนุนและความอดทนของบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในย่าน Skid Row

โครงการช่วยเหลือและการฟื้นฟูชุมชน

สกิดโรว์ (ลอสแอนเจลิส) - วิกิพีเดีย

มีโครงการช่วยเหลือและการฟื้นฟูชุมชนที่กำลังดำเนินอยู่ในย่าน Skid Row ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการฟื้นฟูและการพัฒนาทางสังคม โครงการเหล่านี้รวมถึงการให้บริการทางสุขภาพ การศึกษา การสนับสนุนอาชีพ และการช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิดของการช่วยเหลือที่มีความยั่งยืน เราอาจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังเกิดขึ้นในย่าน Skid Row

หวังดีสำหรับอนาคตของย่าน Skid Row

อนาคตของย่าน Skid Row ยังมีหวังดี โครงการและการเข้าร่วมของชุมชนในลอสแองเจลิสมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในย่าน Skid Row และสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ที่อยู่ในย่านนี้ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษาและการฝึกอาชีพ และการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในย่าน Skid Row

สรุป

รีวิว ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) x อเมริกา: เที่ยว 6 วัน 14 ที่เที่ยว – HASHCORNER

ย่าน Skid Row ในลอสแองเจลิสเป็นย่านที่มีความอันตรายและหลอน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน ย่านนี้มีผลกระทบในทุกด้านของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในย่าน Skid Row หรือผู้ที่มาเยือน อย่างไรก็ตาม ย่าน Skid Row ยังมีความหวังในการเปลี่ยนแปลง โครงการช่วยเหลือและความร่วมมือของชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนในย่าน Skid Row

คำถามที่พบบ่อย

 1. ความปลอดภัยในย่าน Skid Row มีความเสี่ยงแค่ไหน?
  • การเดินทางในย่าน Skid Row อาจเกิดความเสี่ยงสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ควรระมัดระวังและปฏิบัติตนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยส่วนตัว
 2. มีโครงการช่วยเหลือใดที่ดำเนินการในย่าน Skid Row บ้าง?
  • มีโครงการช่วยเหลือและการฟื้นฟูชุมชนที่กำลังดำเนินการในย่าน Skid Row เพื่อสนับสนุนและช่วยให้กลุ่มประชากรที่ต้องการสามารถพัฒนาชีวิตได้
 3. มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในย่าน Skid Row หรือไม่?
  • ใช่ โครงการและการร่วมมือของชุมชนในลอสแองเจลิสมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในย่าน Skid Row และสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ที่อยู่ในย่านนี้
 4. ทำอย่างไรเพื่อคุ้มครองตนเองเมื่อเดินทางผ่านย่าน Skid Row?
  • ควรทราบสภาพแวดล้อมและปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ เดินเป็นคู่หรือกลุ่ม และหลีกเลี่ยงการแสดงของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
 5. มีโอกาสในอนาคตของย่าน Skid Row หรือไม่?
  • อนาคตของย่าน Skid Row ยังมีหวังดี เนื่องจากมีโครงการและการร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในย่าน Skid Row

ย่านอันตราย หลอน ในลอสแองเจลิส อเมริกา #มอสลา | Dangerous Zone in LA | Skid Row Downtown LA [VIDEO]

“#skidrow #DTLA #CecilHotel
Legendary, Unique, Charming but “”Horrendously””.
Some incredible stories had begun here and wait you to know that’s truth in Los Angeles, CALIFORNIA, USA.
Downtown Los Angeles สวย หลอน อันตราย หลายเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกา

See also  “ SongKhla Vlog ” 🏖 พาเช็คอินโรงแรมใหม่(Laguna Grand Hotel) ที่พักดีย์ วิวสวย 🌞🖖🏻

ขอบคุณทุกคนที่กด Like กดติดตาม Subscribed ให้มอร์สด้วยนะคะ 🙂
Thank you for supporting me

📍ช่องทางติดตาม FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA
Facebook Page ➪https://www.facebook.com/Mossala101/
Instagram ➪ https://instagram.com/mossala101
Contact Email ➪ [email protected]

Music by Epidemic Sound ➭https://www.epidemicsound.com/referra…”

เนื้อหาของวิดีโอ ย่านอันตราย หลอน ในลอสแองเจลิส อเมริกา #มอสลา | Dangerous Zone in LA | Skid Row Downtown LA

เห็นไหม ตรงนี้แล้วก็มองไปนะคะ ห่างไปไม่เท่าไหร่ข้างหน้าก็เป็นตัวดาวน์ทาวน์นะเป็น อีกจุดนึงอาหารในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นปัญหา ปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตก Cecil Hotel นะคะเป็นโรงแรมที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ ขวัญมากๆเลยนะคะในโรงแรมนี้มีการฆาตกรรมนะคะเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ 80 กว่า LINE เลยค่ะ เฮ้ยหมอตาสงสัยมากเลยนะว่าอันนี้คืออะไร ลมเย็นมากเลยอ่ะ 18 องศา ฟิวส์มีแดด อะไรอ่ะคืออะไร จักรยานถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เก๋ดีเนาะ ตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ รักนะเป็นร้านขาย พวกเชอรี่เยอะมาก พวกเพชรพวกอะไรอ่ะตรงนี้มีร้านขายเพชรนะ เยอะเลย หลายร้าน ร้านขายเครื่องประดับ Jewelry เยอะมากร้านเพชรร้านทอง นี่หาที่จอดรถริมถนนใหญ่เขาก็เดี๋ยวนี้จะมี ที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าด้วยนะคะอยู่ข้างบนนู่นแต่ไม่มั่นใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าแต่ว่าจะ จากที่อ่านดูเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเสียตังค์อะไรเท่าไหร่ก็อาจจะคุยเนาะเดี๋ยว ถ้ามดมีรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะต้องเอาลองชาร์จดูนะจะได้รู้ คนตัวเตี้ยกับเราแล้วก็หยิบถึงหรอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า เราแบบสแกนอะไรผ่าน App เพราะเราใช้อันนี้เดี๋ยวสายอันนี้มัน ไหลลงมาเองนะก็เหมือน ดึงเก็บไว้ข้างบนกันคนแบบมือบอนมาดึงเล่นบ้างเนาะ สวัสดีค่ะหมอจะหาหมอสละวันอังคารค่ะวันนี้นะคะบอสค่ะทุกคน มาอยู่ที่ย่าน Down Town Los Angeles นะคะสิ่งที่เห็นก็คือเห็นนะมันจะมีตึกสูงแล้วก็ขวามือมอสอันนี้ นี่คือ walt disney Concert Hall นะคะส่งเขาก็จะมี สถาปัตยกรรมแปลกๆนะ นี่กำลังมีตึก สร้างใหม่ๆเยอะเลยนะมีหลายคนบอกว่าทำไมเมืองที่มอสอยู่ลอสแอนเจลิสเนี่ย มีแต่บ้านแบบต่ำๆเราไม่ค่อยมีตึกสูงขึ้นตึกสูงเนี่ยมันจะอยู่ใน ตัวเมืองของรัฐนะคะหรือว่าคนที่นี่เขาก็จะเรียกๆกันว่า dt LA นะคะหรือว่าดาว Los Angeles นี่แหละแล้วตรงนี้นะปกติถ้าใคร ได้มาเที่ยวในลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องมาตรงนี้นะสงสัยมากเลยนะว่า ว่าเนื้อคืออะไรมันน่าจะเป็นเหมือนเล็กๆสแตนเลสนะเนี่ยโอ้โหทั้งตึกเลยอ่ะถึงว่าเขาสามารถทำ โค้งเว้าได้นะเนี่ย ก็มีคนมาถ่ายรูปด้วย แล้วก็ ข้าวเหนียวก็จะมีเอาวันๆต้องบอกว่าวันที่มอสมาวันนี้นะคะเป็นวัน President Day นะคะก็จะเป็นวันหยุด หยุดยาวของคนอเมริกันนะคะ แต่ก็ยังมีคนเข้ามาเดินกันเนาะ 15:30 น นะคะแสงกำลังสวยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเป็นจุดที่คนน่ะชอบมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะอันนี้มันก็ไม่ เขาถ่ายแบบมั้งหรือว่ายังไง แต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะถือกล้องทั้งนั้นเลยเนาะ ที่จริงแล้วน่าจะถ่ายสเก็ตมาด้วยนะ นี่ทุกคนตรงนี้นะคะพี่มอสยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า The board นะคะข้างในเนี่ย เป็น แกลอรี่ภาพวาดนะคะปกติมดมาที่นี่บ่อยมาก แต่ว่าตอนนี้น่ะเขาก็ ติดอยู่นะคะสถานการณ์ covid ปกติเนี่ยหูนักท่องเที่ยวต่อแถวกัน ยาวเหยียดเลยนะตอนนี้ก็โล่งไปหมดเลยนะคะเอาจริงๆนะหมอน่ะเคยทำคลิปตอน คนที่มีสถานการณ์โควิตเมื่อปีที่แล้วนะ เคยพาขับรถเที่ยวในราคารถเซ็นจูรี่นะคะตอนนั้นน่ะเงียบมากแต่ตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู่แต่ว่า ก็ยังพอมีคนมาเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรนะเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็มีการ แจกจ่ายวัคซีนแล้วนะตอนนี้ในอเมริกามีคนรับวัคซีนไปแล้วนะคะ 50 ล้านคนนะคะ พื้นเนี่ยน่ามาเล่นสเก็ตนะภาคเลยนะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้มอสก็ อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศ คร่าวๆนะคะในดาวลอสแอนเจลิสแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลัก ที่หมอจะผ่าทุกคน มาดูนะ เดี๋ยวใกล้ๆกัน หมอจะ พาทุกคนไป เป็นยังไงล่ะไปดูกันค่ะ ตึกแถวนี้ ปลุก สวยนะ แต่ละตึกนี่หลักร้อยปีทั้งนั้นนะ บรรยากาศมันใช่เลยอ่ะนี่มันหยอกชัดๆ ฉัน Inovo ละครตอนนี้มอสพาทุกคน มาวนรอบๆในตัวจะทะเลาะกันนะคะแล้วก็อีกที่นึงอ่ะ ที่หลายคนอยากเห็นมากๆแล้วมอส พามานะคะ ซ้ายมือมองเห็นไหมใกล้ๆข้างหลังนู่นน่ะนั่นก็คือ cecil Hotel นะคะ ที่เป็นโรงแรมที่หลอนแล้วก็ สยองขวัญมากๆเลยนะคะ โรงแรมนี้มีการเกิดเหตุฆาตกรรมกันเยอะมากเดี๋ยวเรา เข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าตอนนี้โรงแรมเป็นยังไงยังเปิดอยู่ไหมมีคนทักไหม แล้วก็บอกว่าย่านนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกับในซีรีย์หนังหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกัน นี่คือเป็นบรรยากาศให้ช่วงกลางวันนะคะข้างหน้ามอสเขาเรียกว่าเป็นถนน พอเราเข้าใกล้เราก็ได้กลิ่น อายของความเก่าแก่นะคะ ย่านนี้เป็นย่านที่เก่าแก่มากๆค่ะ อย่างโรงแรม Hotel Near นะคะ เขาก็ ก่อสร้างมาเป็นร้อยปีนะคะ เป็นร้อยปีที่มี คดี อาชญากรรมเยอะมากนะคะเนี่ยเข้ามาใกล้ๆ คือ โรงแรมนี้มันหลอนมากๆนะจน เขาเอาไปทำหนังเป็นซีรีส์นะก็หลายคนที่ดูในเน็ตฟลิกนะก็ เห็นว่าสยองขวัญมากนะคะ โรงแรมอยู่ขวามือหมอนะคะตอนนี้เขาปิดอยู่นะคะ มีปิดอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อะไรยืนอยู่ข้างหน้านะคะโรงแรมเปลี่ยนชื่อแล้วนะ ตอนนี้ใช้คำว่า organ ก็ น่าจะปิดมาได้สักพักแล้วนะเพราะดูจาก ความสกปรก ข้างหน้าโรงแรม โรงแรมในมีทั้งหมด 700 ห้องนะคะ ถึงบอกว่า เคยมีคนกระโดดตึกจากชั้น 9 พวกนี้กระโดดลงมาเสียชีวิต ข้างล่างตรงนี้ เยอะนะ หลับ คือหมอน่ะเข้าไปหาข้อมูลใน Google เพราะรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะในวิกิพีเดียเขาได้ทำการรวบรวมคนที่เสียชีวิต ที่ โรงแรมแห่งนี้ค่ะ โอ้โหเยอะมาก 80 อะไรยังไงลองเข้าไป search ใน Google กันได้นะคะสำหรับ รายละเอียดนะ ตอนนี้โรงแรมเซ็นโฮเทลเนี่ยคนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเห็นแม่มีคนมา ส่องดูโรงแรมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ แล้วตอนนี้มองเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมมา 100 กว่าปีแล้วนะมันก็จะเป็น มองไปก็จะดับ เก่านะ All right Thank you so much ก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเซลล์เม็ดนะคะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์ covid เนี่ยไม่มีคนเข้ามาพักเขาก็เลยตัดสิน สนใจปิดไปด้วยเพราะมันก็เงียบเหงาแต่ว่าเขาจะกลับมาเปิดนะคะในเดือน October นะคะคือเดือนตุลาคม มีใครที่อยากมาเที่ยวในลอสแองเจลิสและอยากจะมา พักที่นี่ไหมคะ ช่วงนี้ห้องพักที่นี่เขาราคาถูกมากนะคะเดือน October 5 ตุลาคมเขาจะเปิดให้บริการนะ สนใจไหมสนใจไหมจ๊ะ อันนี้คือเรื่องราวที่หมอพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมานะคะ เรามาดู ความจริง ของตัวดาวทะเลสาบข้างหน้านี่คือความจริง ที่เห็นนะคะเห็นไหม อันนี้ไม่ใช่คนเข้ามาแคมป์ปิ้งอะไรนะ นี่คือ คนไร้บ้านนะคะที่เขามา อยู่ในย่าน ดรเสรีนา ทุกคนคะ แล้วตั้งแต่ ถนนตรงนี้ลงไปนะคะ ย่าเนี่ยลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญาติที่อันตรายมากๆนะคะใน ตัวเมือง Los Angeles คือ หมอล่ะจะพาทุกคนไปดู แต่หมออาจจะไม่เดินไปนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับหมอนะ เห็นไหมใครมาที่โรงแรมนี้ก็ต้องถ่ายรูปนะเพราะว่า กำลังเป็นเรื่องที่ดังมากๆนะคะใน Netflix น่ารัก ตรงนี้ก็เป็น บ้าน คนไร้บ้านที่เขามา ทางเดินเท้าเลยนะคะ กลับอยู่ว่ะ แทบจะเรียกว่าอยู่ถาวรเลยนะเอาเต็นท์มากางมีที่วงทีวี จะบอกว่าย่าเนี้ย นี่คือช่วงเวลากลางวันนะ 16:00 น ให้มดมาเดินตอนกลางคืนแน่ๆ ไม่ไหวจริงๆอ่ะตรงเนี้ย นี่ Hotel ที่หลายคนอยากเห็นนะ ปิดนะจ๊ะอันนี้คือหน้าโรงแรมคนไร้บ้านเดินอยู่ ก็นะ กัปตัน พอ เห็นเขาว่าฝั่ง ซ้ายมือเนี่ย จะมีเต็นท์ ของกลุ่มคนไร้บ้าน ยึดริมฟุตบาทก็อยู่กันเป็นแถวยาวไปเลยนะคะ ในตัวเราทะเลาะกันจะรีบเนี่ย นอกจาก ตึกอ่ะ จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะ สิ่งที่หมอชอบนะเขาจะมีตาม ตามข้างตึกจะมีภาพกราฟฟิตี้สวยๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวลองสั่ง ดูได้นะ ตึกนี้ No Herschel จะนอน คุยกับแฟน เธอ ส่วนใหญ่นะคะ คนไร้บ้านที่เนี่ย จะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตแล้วก็คนติด ยาติดเหล้านะคะ ในลอสแอนเจลิสเนี่ย เป็นเมืองที่มี คนไร้บ้านเยอะมากมาประมาณ 60 คนนะคะ เกาะอันดับ 1 เป็นนิวยอร์กมากกว่าเรา 20 คน โห ตามถนนนอนกันแบบ นี่คือ นี่คือความจริงที่ ขี้โม้อยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าในดาวทาวลอสแอนเจลิสยังมีแบบนี้อยู่นะคะ ขวามือเห็น คนเข้าแถวเยอะไหมคะ เนี่ย อันนี้เป็นกลุ่มคนในบ้านที่เขามาต่อแถวรับอาหารนะคะ เขามาแจกข้าวนะ ก็จะมี ทางการหรือว่า องค์กร เขาก็จะมาคอยแจกข้าวนะคะอย่างการเข้าห้องน้ำหลายคนอยากรู้ว่าเข้าห้องน้ำยังไงบางทีเขาก็จะมี ห้องน้ำในวัดจอดให้เข้านะคะแต่ถ้า ไม่มีอย่างนี้ก็คงต้อง ทำเต็นท์ใครเป็นมานะปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยในแคลิฟอร์เนียก็ยังเป็นปัญหา ทางมาเรื่อยๆนะคะ มีคนไร้บ้านจะเพิ่มขึ้นนะคะปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเรียกว่าปัญหาคนไร้บ้านและเป็นปัญหา เรื้อรังมานานแล้วมากๆนะ อันนี้อะไรก๊อกรั่ว เธอคนเดียวเนี่ย เป็นรัฐ ที่ กลุ่มคนในบ้านอ่ะเยอะมากที่สุดในอเมริกานะคะ ประมาณ 150000 คนนะคะทั้งในอเมริกาเนี่ยมีคนไร้บ้าน ครึ่งล้าน เครื่องล้านนา ก็เป็นปัญหาที่อเมริกาก็แก้ไม่ตกแล้วก็ใช้งบประมาณในการ จัดการปัญหานี้เนี่ย เป็นพันล้านเหรียญสหรัฐ เห็นไหม ตรงนี้แล้วก็มองไปนะ ห่างไปไม่เท่าไหร่ ข้างหน้าก็เป็นตัวดาวน์ทาวน์นะคะนี่คือเป็นย่านแบบลบๆที่กลุ่มคนในบ้านเขาอาศัยอยู่ หมู่บ้านนี้เขาน่าจะรักต้นไม้นะ ก็เข้าใจนะว่าบางคนก็เลือกเกิดไม่ได้นะคะบางคนก็อาจจะ จะเกิดมาเป็น อย่างนี้เลยนิ แต่ว่าทางการเขาก็มีเชลเตอร์นะมีสถานที่ให้คนไร้บ้านเนี่ย เข้าไปอาศัยอยู่ แต่ว่าจะข้อมูลทั้งหมดได้มา คนน่ะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์นะคนในบ้านเนี่ย แค่ 30% อีก 70 เป็นก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะ ว่าจะอิสระกว่านะคะ อันนี้คนเขาก็มาขับ Scooter เล่นนะคะแบบนี้คือเศร้าเสียตังค์นะบางคนบอกว่ารีบหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยรถเมล์ก็ยัง มีวิ่งมานะคะพรุ่งนี้ ยังมีการคมนาคมนะคะมีรถเมล์วิ่งผ่านคือจะไม่ค่อยมีใคร เขามาเดินนะแถวนี้เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยมาดูแลความปลอดภัย เห็นรถตำรวจเยอะมากเส้นนี้นะคะเพราะเป็นเส้นแทบไม่ใช่คนปกติมาเดินน่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม คนไร้บ้านทั้งนั้นเลยอ่ะ คนท้อง นี่คือ เป็น อีกจุดนึงนะคะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็น ปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตกนะกับปัญหาคนไร้บ้าน ทางการรัฐบาลเขาก็เร่งแก้ไขอยู่นะคะ คือหลายคนบอกว่าเอานาฬิกาเนี่ย สวยงามศิวิไล สถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะหลายคลิปมอสพาไปนี่สวยๆเยอะทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ว่านี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าก็ยังมี ปัญหานี้อยู่นะคะ โดยเฉพาะใน เมืองที่มอสอยู่ในรัฐที่มอสอยู่ เป็น ที่ที่ กลุ่มคนไร้บ้านมีปัญหาเยอะมากที่สุดในอเมริกานะคะ ก็ อันนี้ก็เป็นภาพในเมืองเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจ้า เปลี่ยนบรรยากาศบ้างละ จะออกจากนอกเมืองนะคะ ไป หาสถานที่สวยๆมีแพลนจะไปแคมป์ปิ้งนะคะ จะเป็น ที่ไหนเร็วๆนี้ติดตามนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ

See also  แม่กำปอง คนน้อยเป็นไง?😎🌿 บรรยากาศดีจิบลิญี่ปุ่นสุดๆ ไปง่าย สายธรรมชาติต้องมา! (VLOG)