พระธาตุวาโย: เครื่องมือที่สำคัญในการทำบุญและเสริมความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธ

ในศาสนาพุทธ พระธาตุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันทรงเกียรติ และพระธาตุวาโยก็เป็นหนึ่งในพระธาตุที่มีความเชื่อมั่นสูงและเป็นที่นับถืออย่างมากในประเทศไทย บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุวาโย เริ่มต้นจากความหมายและประโยชน์ของพระธาตุวาโย ไปจนถึงวิธีการทำและปฏิบัติตามพระธาตุวาโย รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประโยชน์ทางจิตวิญญาณและสุขภาพที่สามารถได้รับจากการเยี่ยมชมพระธาตุวาโย อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

Table of Contents

พระธาตุวาโย: ความหมายและประโยชน์

พระธาตุวาโยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันทรงเกียรติและเป็นที่นับถืออย่างมากในศาสนาพุทธในประเทศไทย พระธาตุวาโยเป็นโครงสร้างหรือตัวที่ใช้ในการเก็บศพและเผาผลาญศพตามประเพณีพุทธศาสนา คำวาโยมีความหมายว่า “ถาวร” หรือ “นานนาถ” และถูกนำมาใช้ในการเรียกชื่อพระธาตุที่จะใช้สำหรับเผาผลาญศพในพุทธศาสนา

การทำบุญโดยการทำพระธาตุวาโยเป็นการรับมรดกศาสนาและการส่งเสริมความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธ ผู้ที่มาทำบุญและเยี่ยมชมพระธาตุวาโยจะได้รับความสงบและความสุขใจในใจ เนื่องจากพระธาตุเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และพระอารามหลวงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่งดงามและเงียบสงบ การมาทำบุญที่พระธาตุวาโยจึงเป็นการสร้างสภาวะความเย็นสบายให้กับจิตใจและให้พลังใจที่ดีในการเดินทางของชีวิต

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่มาทำบุญและเยี่ยมชมพระธาตุวาโยอีกด้วย การไปทำบุญที่พระธาตุวาโยจะช่วยให้ผู้คนมีโอกาสในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์ศาสนาที่สำคัญอย่างพระธาตุวาโย

ในสมัยปัจจุบัน เทคโนโลยีและสื่อสารที่เป็นมิตรกับการท่องเที่ยวได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุวาโยได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและการศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ดังนั้น การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยจึงเป็นประโยชน์ไม่เพียงแค่ต่อผู้ที่มาทำบุญ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการสืบสานและส่งต่อประเพณีทางศาสนาให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย

ประวัติศาสตร์ของพระธาตุวาโย

วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)

พระธาตุวาโยเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญและนับถือมากในศาสนาพุทธ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรักษาความสำคัญของพระธาตุวาโยอย่างต่อเนื่อง

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ พระธาตุวาโยเป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 10 ของกรุงศรีอยุธยา การสร้างใหม่นั้นเป็นการอุทิศพระพุทธรูปประจำพระพุทธสมภพและพระอุโบสถ ในสมัยรัชกาลที่ 10 ได้มีการจัดปรับปรุงพระอุโบสถและพระเตียงศพทรงกักพระชนม์ของสมเด็จพระราชสมภพเจ้าอยู่หัวญาณสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจแก่สถานที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าอยู่เสมอ

See also  รีวิวโรงแรม Eastgate ท่าแพ ตรงข้ามประตูท่าแพ | Eastgate Hotel, Chiang​ Mai​ | Sunny​ ontour​

ตลอดประวัติศาสตร์ พระธาตุวาโยเป็นสถานที่ที่ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมและทำบุญอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นการแสดงความเคารพและสัมพันธ์กับพระพุทธ นอกจากนี้ยังมีการจัดประเพณีและงานวัดที่พระธาตุวาโย เช่น ประเพณีการสรงน้ำพระธาตุวาโย ซึ่งเป็นที่นับถือและน่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิธีการทำและปฏิบัติตามพระธาตุวาโย

การเยี่ยมชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโยเป็นประสบการณ์ทางศาสนาที่มีความสำคัญและนับถืออย่างมากในศาสนาพุทธ นอกจากการเคารพและสำรวจสภาพแวดล้อมที่พระธาตุวาโยอยู่ ยังมีขั้นตอนและวิธีการที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมและความหมาย

นี่คือวิธีการทำและปฏิบัติตามพระธาตุวาโย:

 1. เข้าใจและเคารพกติกาและประเพณี: ก่อนที่คุณจะไปเยี่ยมชมพระธาตุวาโย ควรศึกษาและเข้าใจกติกาและประเพณีที่สำคัญ ดังนั้นคุณจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเคารพ
 2. ใส่ชุดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ: เมื่อเข้าพระธาตุวาโย คุณควรใส่ชุดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับที่เหมาะสม เพื่อแสดงความเคารพและนับถือสู่พระธาตุ
 3. แสดงความเคารพและกราบนมัสการ: เมื่อเข้าไปในพระธาตุวาโย คุณควรแสดงความเคารพด้วยการกราบนมัสการ อาจเป็นการนั่งอยู่ในท่าทางสม่ำเสมอหรือท่าทางอื่น ๆ ที่เคารพและเหมาะสม
 4. บูชาและประกอบพิธี: หลังจากที่คุณกราบนมัสการ คุณสามารถบูชาพระธาตุวาโยได้โดยการวางดอกไม้ วางเครื่องประทับใจ หรือใช้พระเครื่องส่วนตัวของคุณในการบูชา คุณอาจร้องเพลงพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวหรือร่วมร้องกับพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในพระธาตุวาโย
 5. สวดมนต์และบูชาธรรมชาติ: เมื่อคุณทำการบูชาเสร็จสิ้น คุณสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ในบริเวณพระธาตุวาโย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เวลาในการพักผ่อนและสัมผัสความสงบภายในพระพุทธรูปประจำพระพุทธสมภพ
 6. เคารพและเก็บรักษาความสะอาด: ขณะที่คุณอยู่ในพระธาตุวาโย คุณควรเคารพและรักษาความสะอาด อย่าทิ้งขยะหรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ทำให้เกิดความรบกวนต่อผู้อื่นที่มาเยี่ยมชม
 7. ความเป็นส่วนตัวและการเคารพองค์พระพุทธสมภพ: ในขณะที่คุณอยู่ในพระธาตุวาโย คุณควรรักษาความเป็นส่วนตัวและการเคารพองค์พระพุทธสมภพ อย่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิการรบกวนความเป็นสงบและสิ่งที่มีความสำคัญทางศาสนา
 8. อยู่อย่างสงบและสำรวจสภาพแวดล้อม: เมื่อคุณเยี่ยมชมพระธาตุวาโย คุณควรอยู่อย่างสงบและสำรวจสภาพแวดล้อมรอบ ๆ เพื่อรับรู้ความงดงามและความสงบเงียบของสถานที่
 9. การปฏิบัติตามกติกาและบริเวณวัด: แต่ละพระธาตุวาโยอาจมีกฎระเบียบและกติกาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามกติกาและบริเวณวัดที่พระธาตุวาโยตั้งอยู่
 10. เสริมสร้างพลังใจและธรรมชาติ: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยไม่เพียงเพื่อประทับใจและบูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างพลังใจและความสันติภาพ คุณสามารถสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ และรับรู้ความเป็นองค์รวมระหว่างภายนอกและภายใน
See also  เที่ยวสุดสนุกใน บางแสน: สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด

การเยี่ยมชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโยเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญและมีค่าในศาสนาพุทธ ด้วยความเคารพและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณจะสามารถรับประสบการณ์ที่สร้างความสุขและความสงบในใจได้ อย่าลืมที่จะเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวและความสงบภายในพระพุทธรูปประจำพระพุทธสมภพอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกติกาและประเพณีของสถานที่ ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์ของคุณในพระธาตุวาโยเต็มไปด้วยความสุขและความสมบูรณ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโย

วัดพระธาตุวาโย วัดห้วยน้ำทรัพย์ ฉะเชิงเทรา ชม มหาเจดีย์ ไหว้ขอพร หลวงพ่อปลดหนี้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโยเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและถือเป็นที่นับถืออย่างมากในศาสนาพุทธในประเทศไทย นี่คือบางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพระธาตุวาโยที่ควรได้รับการเยี่ยมชม:

 1. วัดภูหอยแดง: เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุวาโยที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่ได้มาที่นี่จะได้รับการทรงคุณค่าในเชิงทางศิลปะและศาสนา รวมถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. วัดพระธาตุดอยสุเทพ: เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพในเขตเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมีพระธาตุวาโยที่สำคัญและมีความสวยงามมาก นักท่องเที่ยวที่ได้เยี่ยมชมวัดนี้จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสงบเงียบและความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ
 3. วัดพระธาตุลำพูน: เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน วัดนี้มีพระธาตุวาโยที่มีความเป็นที่นับถืออย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดนี้จะได้รับประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าประทับใจ
 4. วัดพระธาตุทองคำ: เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีพระธาตุวาโยที่เป็นที่รู้จักกันดี วัดนี้มีความสวยงามและเป็นที่นับถืออย่างมากในชุมชนท้องถิ่น

การเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโยจะช่วยให้ผู้คนได้รับความสงบและความรู้ทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการสัมผัสกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย ในการเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ควรเคารพศีลธรรมและตามประพฤติมาตรฐานที่กำหนดโดยวัด

ประโยชน์ทางจิตวิญญาณและสุขภาพจากการเยี่ยมชมพระธาตุวาโย

วัดวาโย 2023 เที่ยววัดฉะเชิงเทรา [กรกฎาคม 2023] - หรอยจัง รีวิว

การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยมีประโยชน์ทางจิตวิญญาณและสุขภาพอย่างมาก นี่คือบางประโยชน์ที่คุณสามารถได้รับเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมพระธาตุวาโย:

 1. เสริมความเชื่อมั่น: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยช่วยเสริมความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธ ผู้คนที่มาทำบุญและเยี่ยมชมพระธาตุวาโยจะได้รับการรำลึกถึงพระพุทธศาสนาและคุณค่าของการทำบุญอย่างสูง
 2. สร้างความสงบในใจ: บรรยากาศที่เงียบสงบและสวยงามของพระธาตุวาโยช่วยสร้างความสงบในใจ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเงียบสงบช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาวะความผ่อนคลายและความสุขในใจได้
 3. สร้างความมั่งคั่งในจิตวิญญาณ: การมาเยี่ยมชมพระธาตุวาโยช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความมั่งคั่งในจิตวิญญาณ การติดต่อกับสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นมากกว่าคุณเองช่วยให้คุณรับรู้ถึงความมีค่าและความสำคัญของชีวิต
 4. ส่งเสริมสุขภาพจิต: การมาทำบุญและเยี่ยมชมพระธาตุวาโยช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต การออกพระราชทานและทำบุญช่วยให้คุณรู้สึกดีในใจและสร้างความสุขที่แท้จริง
 5. สร้างความเป็นส่วนตัว: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยช่วยให้คุณได้เวลาเป็นส่วนตัวและริมรอบกับตนเอง คุณสามารถใช้เวลาในการทำสมาธิและการทรงความสงบในการเยี่ยมชมพระธาตุวาโยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจและจิตวิญญาณของคุณ

การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางศาสนาและจิตวิญญาณ การรู้จักและเข้าใจประโยชน์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเข้าไปเยี่ยมชมพระธาตุวาโยอย่างแท้จริง

คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)

การเยี่ยมชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโยเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญและมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นี่คือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมพระธาตุวาโย:

 1. ความเคารพ: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยเป็นการแสดงความเคารพและเคารถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ควรมีความยินดีและเคารพกติกาและประเพณีที่เกี่ยวข้อง เช่น การสวดมนต์และการทำบุญ
 2. สงบและสามัคคี: ในพระธาตุวาโย ความสงบและความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรรักษาความสงบและไม่ก่อให้เกิดความรบกวนต่อผู้อื่นที่มาเยี่ยมชม ให้แสดงความเคารพและเคารถึงความสงบในสถานที่
 3. บูชา: การบูชาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเยี่ยมชมพระธาตุวาโย คุณสามารถใช้พระเครื่องส่วนตัวของคุณหรือวางดอกไม้ให้แก่พระธาตุวาโยเพื่อแสดงความเคารพและบูชา
 4. ธรรมชาติ: พระธาตุวาโยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและสงบ เข้าใจและประเมินความงดงามของธรรมชาติรอบ ๆ เพื่อรับรู้ความสงบและความงดงามของสถานที่
 5. ปฏิบัติตามกติกาและประเพณี: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยควรปฏิบัติตามกติกาและประเพณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเคารถึงสถานที่
 6. พลังใจ: การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพลังใจและความสุข อย่าลืมเตรียมพลังใจให้แข็งแรงและเปิดรับประสบการณ์ที่มีความหมายในทุก ๆ ช่วงเวลา
See also  VLOG เที่ยวภูเก็ตของกินอร่อยมาก! อัพเดตมุมถ่ายรูป คาเฟ่ใหม่แบบปังๆ l Frennicha

การเยี่ยมชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโยเป็นการพัฒนาความเข้าใจและปฏิบัติตามศาสนาพุทธ และสร้างความสุขและความเจริญในใจของเรา คำสำคัญที่เกี่ยวข้องช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นความเคารพสถานที่และบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโย นอกจากนี้ยังเน้นความสงบและความสามัคคีในการเยี่ยมชม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประเพณีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์และมีค่าในทุกครั้งที่เข้าพระธาตุวาโย

 

สรุป

พระธาตุวาโยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถืออย่างมากในศาสนาพุทธในประเทศไทย มันเป็นโครงสร้างหรือตัวที่ใช้ในการเก็บศพและเผาผลาญศพตามประเพณีพุทธศาสนา คำวาโยมีความหมายว่า “ถาวร” หรือ “นานนาถ” และถูกนำมาใช้ในการเรียกชื่อพระธาตุที่จะใช้สำหรับเผาผลาญศพในพุทธศาสนา

การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยมีประโยชน์อย่างมากทั้งทางจิตวิญญาณและสุขภาพ การเข้าไปเยี่ยมชมพระธาตุวาโยช่วยสร้างความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธและเสริมสร้างความสงบในใจ มันยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างความมั่งคั่งในจิตวิญญาณ และสร้างความเป็นส่วนตัว

การเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโยเช่นวัดภูหอยแดง วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุลำพูน และวัดพระธาตุทองคำ ยังเป็นโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

การเยี่ยมชมพระธาตุวาโยเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางศาสนาและจิตวิญญาณ มันช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นในการทำบุญและเสริมสุขภาพทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย

เพื่อเติมความรู้ในเรื่องพระธาตุวาโย คุณสามารถตอบคำถามที่พบบ่อยได้จาก FAQ ที่เราเตรียมไว้ อีกทั้งยังมีข้อควรระวัง อ้างอิง และกิจกรรมแนะนำที่คุณสามารถทำได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุวาโย

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เราที่ เชื่อมโยงเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ

เชิญคุณมาเยี่ยมชมพระธาตุวาโยและสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์แห่งมันแล้วกัน

FAQ

นี่คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโย:

1. ต้องมีการจองคิวหรือจัดการเวลาเมื่อต้องการเยี่ยมชมพระธาตุวาโยหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องมีการจองคิวหรือจัดการเวลาล่วงหน้า เมื่อคุณมาถึงสถานที่ คุณสามารถเข้าชมและปฏิบัติตามพระธาตุวาโยได้เลย แต่ในบางครั้งอาจมีการจัดงานประเพณีหรืองานวัดที่พระธาตุวาโย คุณอาจต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด

2. สิ่งที่ควรเตรียมมาเมื่อเยี่ยมชมพระธาตุวาโยคืออะไรบ้าง?

คุณควรเตรียมมาด้วยชุดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณสามารถเตรียมไอเท็มอื่น ๆ เช่น ดอกไม้สด ไฟเทียม หรือเครื่องประทับใจ เพื่อใช้ในการบูชาพระธาตุวาโย

3. สามารถถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ในพระธาตุวาโยหรือไม่?

การถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโออาจมีข้อจำกัดในบางพระธาตุวาโย ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำแนะนำของสถานที่ เพื่อรักษาความเคารพและความสงบภายในพระธาตุวาโย

4. มีสิ่งที่ต้องระวังหรือปฏิบัติตามในพระธาตุวาโยหรือไม่?

ในการเยี่ยมชมพระธาตุวาโย คุณควรระวังความสะอาดและความเป็นส่วนตัวของคุณเอง นอกจากนี้คุณควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำที่มีการป้ายบอกในสถานที่ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบในพระธาตุวาโย

5. มีสิ่งที่ควรระวังหรือปฏิบัติตามหลังจากเยี่ยมชมพระธาตุวาโยหรือไม่?

หลังจากเยี่ยมชมพระธาตุวาโย คุณควรรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ อีกทั้งควรระวังไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องและประเด็นที่แสดงความ